VDIR(1) Käyttäjän sovellukset VDIR(1)

vdir - listaa hakemiston sisällön

vdir [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...

Luettele TIEDOSTOjen tiedot (oletuksena nykyinen hakemisto). Lajittele merkinnät aakkosjärjestykseen ellei mitään valitsimista -cftuvSUX tai --sort ole annettu.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

älä piilota merkintöjä, joiden alussa on .
älä luettele hakemistoja . ja ..
kun -l annettu, tulosta kunkin tiedoston tekijä
print C-style escapes for nongraphic characters
-l:llä, asteikkokoot KOON MUKAAN tulostettaessa; esimerkiksi --block-size=M; katso ALLA oleva SIZE-muoto
älä luettele merkintöjä, joiden lopussa on ~
with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
luettele merkinnät sarakkeissa
color the output WHEN; more info below
list directories themselves, not their contents
tuota tuloste Emacsin dired-muodossa
luettele merkinnät hakemistojärjestyksessä
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
likewise, except do not append '*'
across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C
kuten -l --time-style=full-iso
kuten -l, mutta älä näytä omistajia
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
pitkässä listauksessa, älä tulosta ryhmän nimiä
kun -l ja -s annettu, näytä koot helppolukuisessa muodossa (esim. 1K 234M 2G)
sama kuin edellä, mutta kantalukuna 1000, ei 1024
follow symbolic links listed on the command line
follow each command line symbolic link that points to a directory
älä luettele HAHMOon täsmääviä merkintöjä (-a ja -A kumoavat tämän valitsimen)
hyperlink file names WHEN
lisää SANAn mukainen ilmaisin merkintöjen nimiin: none (oletus), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
print the index number of each file
älä luettele HAHMOon täsmääviä merkintöjä
oletusarvo on 1024 tavun lohkot levyn käyttöä varten; käytetään vain -s:n ja hakemiston loppususnien kanssa
käytä pitkää luettelumuotoa
näytettäessä symbolisen linkin tietoja, näytä linkin kohteen tiedot, ei linkin itsensä tietoja
näytä tiedostonimet pilkuilla erotettuna luettelona
kuten -l, mutta luettele käyttäjä- ja ryhmä-ID:t numeerisina
print entry names without quoting
kuten -l, mutta älä näytä ryhmätietoja
lisää hakemistoihin ilmaisin ”/”
tulosta ”?” ei-graafisten merkkien sijaan
näytä ei-graafiset merkit sellaisinaan (on oletus, ellei ohjelma ole ls ja tulostelaitteena pääte)
sijoita tiedostonimet lainausmerkkeihin
use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
käännä lajittelun järjestys
luettele alihakemistot rekursiivisesti
tulosta kunkin tiedoston varaama koko lohkoina
sort by file size, largest first
lajittele SANAn perusteella, ei nimen mukaan: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
time/date format with -l; see TIME_STYLE below
sort by time, newest first; see --time
aseta sarkainkooksi LEVEYS, ei 8
with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first
älä lajittele; luettele merkinnät hakemistojärjestyksessä
natural sort of (version) numbers within text
set output width to COLS. 0 means no limit
luettele merkinnät riveittäin, ei sarakkeittain
aakkosta merkinnän päätteen mukaan
print any security context of each file
päätä rivit NUL-tavuun, ei rivinvaihtoon
-1
luettele vain yksi tiedosto yhdellä rivillä
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

SIZE-argumentti on kokonaisluku ja valinnainen yksikkö (esimerkki: 10K on 10*1024). Yksiköt ovat K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (tehot 1024) tai KB,MB,... (1000:n valtuudet). Binaarien etuliitteenä voidaan käyttää myös: KiB=K, MiB=M ja niin edelleen.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Värin käyttö tiedostotyyppien erottamiseen on oletusarvoisesti poistettu käytöstä sekä --color=never koskaan. --color=auto, ls lähettää värikoodeja vain, kun vakiolähtö on kytketty liittimeen. Ympäristö LS_COLORS ympäristö muuttuja voi muuttaa asetuksia. Aseta se dircolors(1)-komennolla.

0
jos ok,
1
jos on pieniä ongelmia (esim. ei pääse alikansioon),
2
jos vakavia ongelmia (esim. komentoriviargumentti ei ole esty).

Kirjoittaneet Richard M. Stallman ja David MacKenzie.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/vdir
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) vdir invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Risto Levänen <rike@freenet.hut.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4