VDIR(1) Команди користувача VDIR(1)

НАЗВА

vdir — показ списку вмісту каталогу

КОРОТКИЙ ОПИС

vdir [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИС

Виводить дані щодо ФАЙЛів (типово у поточному каталозі). Впорядковує у алфавітному порядку, якщо не вказано ні --sort, ні один з параметрів -cftuvSUX.

Обов'язкові аргументи для довгих параметрів також є обов'язковими для коротких параметрів.

не ігнорувати записи, які починаються з .
не виводити неявних записів . і ..
з -l, вивести автора кожного з файлів
виводити екрановані послідовності у стилі C для неграфічних символів
якщо вказано -l, використовувати блоки розміром РОЗМІР. Наприклад, «--block-size=M». Формат РОЗМІРу наведено нижче.
не виводити неявних записів, які завершуються на ~
з -lt: сортувати за часом зміни; з -l: виводити час зміни та впорядкувати за назвою, у іншому випадку впорядкувати за часом зміни, найновіші — перші
виводити записи за стовпчиками
розфарбувати виведені дані за вказаної умови; докладніше нижче
вивести лише назви каталогів, а не їхній вміст
вивести дані у стилі режиму dired Emacs
вивести усі записи за порядком у каталозі
дописувати індикатор (одне зі значень */=>@|) до записів за вказаної умови
те саме, але не додавати «*»
у ширину -x, коми -m, горизонтальний -x, довгий -l, в один стовпчик -1, докладно -l, вертикальний -C
те саме, що і -l --time-style=full-iso
як і -l, але не виводити власника
групувати каталоги перед файлами; розширюється за допомогою параметра --sort, але використання --sort=none (-U) вимикає групування
у довгих списках не виводити назв груп
з -l і -s, виводити розміри у зручному для людини вигляді (наприклад, 1K 234M 2G)
те саме, але використовувати одиниці з кратністю 1000, а не 1024
переходити за символічними посиланням зі списку у рядку команди
переходити за символічними посиланнями командного рядка, яке вказує на каталог
не виводити неявні записи, які відповідають ВЗІРЦЮ (перевизначається -a або -A)
створити гіперпосилання для назв файлів за вказаної умови
додавати до назв елементів індикатор з вказаним СТИЛЕМ: none (типово), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
вивести номер у покажчику для кожного файла
не виводити неявні записи, які відповідають ВЗІРЦЮ
типово використовувати 1024-байтові блоки для файлової системи; використовується лише з -s та для загальних даних каталогів
використовувати довгий формат списку
показувати інформацію про символічні посилання, виводити інформацію про файл, на який посилається посилання
доповнити за шириною, список відокремлених комами значень
подібний до -l, але вивести числові ідентифікатори користувачів і груп
вивести назви записів без екранування
подібний до -l, але без виведення даних щодо груп
дописувати індикатор / до каталогів
виводити ? замість неграфічних символів
показувати неграфічні символи як є (типова поведінка, якщо програмою не є ls, а виведенням є термінал)
брати назви записів у подвійні лапки
використовувати стиль екранування СЛОВО для назв записів: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (має вищий пріоритет за змінну середовища QUOTING_STYLE)
зворотний порядок при сортуванні
показувати вміст підкаталогів рекурсивно
вивести розподілений розмір для кожного з файлів, у блоках
упорядкувати за розміром, найбільші першими
упорядкувати за КРИТЕРІЄМ, а не назвою: none (-U, не впорядковувати), size (-S, розмір), time (-t, час), version (-v, версія), extension (-X, суфікс назви), width (ширина)
вибрати часову позначку, яку буде використано для показу або упорядковування; час доступу (-u): atime, доступ, використання; час внесення змін до метаданих (-c): ctime, стан; час внесення змін (типовий варіант): mtime, внесення змін; час створення: birth, створення;
з -l, СЛОВО визначає час, який слід показати; з --sort=time, упорядкувати за СЛОВОм (найновіші спочатку)
формат часу і дати у -l; див. СТИЛЬ_ЧАСУ нижче
упорядкувати за часом, найновіші спочатку; див. --time
крок табуляції дорівнює ЧИСЛУ замість 8
з -lt: сортувати та виводити час доступу; з -l: виводити час доступу та впорядкувати за назвою; інакше: впорядкувати за часом доступу, найновіші спочатку
не впорядковувати; виводити за порядком у каталозі
впорядкувати за номерами (версією) у текстовому форматі
встановити ширину виведення у значення СТОВПЧИКИ. 0 — не обмежувати ширину
виводити записи за рядками, а не за стовпчиками
упорядкувати за абеткою та суфіксом назви
вивести будь-який контекст захисту для кожного файла
завершувати кожен рядок нуль-байтом замість розриву рядка
-1
виводити список по одному рядку на файл
відображає довідку і виходить
виводить інформацію про версію і виходить

Аргумент РОЗМІР є цілим числом із необов'язковою одиницею (наприклад: 10К дорівнює 10*1024). Одиниці можуть бути K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (степені числа 1024) або KB,MB,... (степені числа 1000). Двійкові префікси також можна використовувати, як-от KiB=K, MiB=M і так далі.

Значенням аргументу СТИЛЬ_ЧАСУ може бути full-iso, long-iso, iso, locale або +ФОРМАТ. Значення ФОРМАТ обробляється як у date(1). Якщо замість ФОРМАТ вказано ФОРМАТ1<новий_рядок>ФОРМАТ2, ФОРМАТ1 буде застосовано до файлів, які не є недавніми, а ФОРМАТ2 до недавніх файлів. Запис СТИЛЬ_ЧАСУ із префіксом «posix-» працює лише за межами локалі POSIX. Крім того, змінна середовища TIME_STYLE встановлює типовий стиль, який використовує програма.

Типовим значенням аргументу УМОВА є «always» (завжди), також можливі значення «auto» (автоматично) і «never» (ніколи).

Використання кольорів для позначення типів файлів вимкнено типово і за допомогою --color=never. Якщо визначено --color=auto, ls видаватиме коди кольорів, лише якщо стандартне виведення пов'язано з терміналом. Змінити параметри можна за допомогою змінної середовища LS_COLORS. Для встановлення цієї змінної скористайтеся командою dircolors(1).

Стан виходу:

0
все добре,
1
незначні проблеми (наприклад, не вдалося отримати доступ до підкаталогу),
2
значні проблеми (наприклад, не вдалося отримати доступ до аргументу командного рядка).

АВТОР

Авторами є Richard M. Stallman та David MacKenzie.

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Мережева довідка GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Повідомляйте про будь-які помилки в перекладі на https://translationproject.org/team/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Ліцензія GPLv3+: GNU GPL версії 3 або пізнішої https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Це вільне програмне забезпечення: Ви можете вільно змінювати і розповсюджувати його. БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, в межах, дозволених законом.

ДИВ. ТАКОЖ

Повна документація: https://www.gnu.org/software/coreutils/vdir
або доступна локально через виклик info '(coreutils) vdir invocation'

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

Січень 2024 року GNU coreutils 9.4