DIRCOLORS(1) Käyttäjän sovellukset DIRCOLORS(1)

dircolors - color setup for ls

dircolors [VALITSIN]... [TIEDOSTO]

Tulosta komennot LS_COLORS-ympäristömuuttujan asettamiseksi.

tulosta Bourne shell -tyyppistä koodia
tulosta C shell -tyyppistä koodia
tulosta oletukset
output fully escaped colors for display
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Jos TIEDOSTO on annettu, sitä lukemalla selvitetään, mitä värejä käytetään millekin tiedostotyypille ja -tunnisteelle. Muussa tapauksessa käytetään ennalta luotua tietokantaa. Näiden tiedostojen muodosta saa tietoa suorittamalla komennon ”dircolors --print-database.

Kirjoittanut H. Peter Anvin.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/dircolors
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) dircolors invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jari Antikainen <shogun@sci.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4