uts_namespaces(7) Miscellaneous Information Manual uts_namespaces(7)

uts_namespaces — översikt över Linux UTS-namnrymder

UTS-namnrymder åstadkommer isolering av två systemidentifierare: värdnamnet och NIS-domännamnet. Dessa identifierare sätts med sethostname(2) och setdomainname(2), och kan avläsas med uname(2), gethostname(2) och getdomainname(2). Ändringar som görs av dessa identifierare är synliga för alla processer i samma UTS-namnrymd, men är inte synliga för processer i andra UTS-namnrymder.

När en process skapar en ny UTS-namnrymd med clone(2) eller unshare(2) med flaggan CLONE_NEWUTS kopieras värdnamnet och domännamnet för den nya UTS-namnrymden från motsvarande värden i anroparens UTS-namnrymd.

Användning av UTS-namnrymder kräver en kärna som är konfigurerad med alternativet CONFIG_UTS_NS.

nsenter(1), unshare(1), clone(2), getdomainname(2), gethostname(2), setns(2), uname(2), unshare(2), namespaces(7)

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

31 oktober 2023 Linux man-pages 6.06