unlockpt(3) Library Functions Manual unlockpt(3)

unlockpt - deblochează o pereche de pseudoterminale maestru/sclav

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#define _XOPEN_SOURCE
#include <stdlib.h>
int unlockpt(int fd);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

unlockpt():

  Începând cu glibc 2.24:
    _XOPEN_SOURCE >= 500
  glibc 2.23 și versiunile anterioare:
    _XOPEN_SOURCE

Funcția unlockpt() deblochează dispozitivul pseudoterminal sclav corespunzător pseudoterminalului maestru la care se face referire prin descriptorul de fișier fd.

unlockpt() trebuie apelat înainte de deschiderea părții sclav ale unui pseudoterminal.

În caz de succes, unlockpt() returnează 0. În caz contrar, returnează -1 și configurează errno pentru a indica eroarea.

Argumentul fd nu este un descriptor de fișier deschis pentru scriere.
Argumentul fd nu este asociat cu un pseudoterminal maestru (principal).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
unlockpt() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

glibc 2.1. POSIX.1-2001.

grantpt(3), posix_openpt(3), ptsname(3), pts(4), pty(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06