UNIMPLEMENTED(2) Linux - příručka programátora UNIMPLEMENTED(2)

afs_syscall, break, gtty, lock, mpx, prof, stty, ulimit - neimplementovaná systémová volání

Neimplementovaná systémová volání.

Tato systémová volání nejsou implementována v Linuxu verze 1.2.4.

Tato systémová volání vždy vrací -1 a nastaví errno na ENOSYS.

obsolete(2), undocumented(2).

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 Linux 1.2.4