time(1) General Commands Manual time(1)

time - cronometrează o comandă simplă sau raportează resursele folosite

time .RI [ options ] command [ arguments... ]

The time command runs the specified program command with the given arguments. When command finishes, time writes a message to standard error giving timing statistics about this program run. These statistics consist of (i) the elapsed real time between invocation and termination, (ii) the user CPU time (the sum of the tms_utime and tms_cutime values in a struct tms as returned by times(2)), and (iii) the system CPU time (the sum of the tms_stime and tms_cstime values in a struct tms as returned by times(2)).

Note: some shells (e.g., bash(1)) have a built-in time command that provides similar information on the usage of time and possibly other resources. To access the real command, you may need to specify its pathname (something like /usr/bin/time).

When in the POSIX locale, use the precise traditional format

"real %f\nuser %f\nsys %f\n"

(with numbers in seconds) where the number of decimals in the output for %f is unspecified but is sufficient to express the clock tick accuracy, and at least one.

If command was invoked, the exit status is that of command. Otherwise, it is 127 if command could not be found, 126 if it could be found but could not be invoked, and some other nonzero value (1–125) if something else went wrong.

The variables LANG, LC_ALL, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_NUMERIC, and NLSPATH are used for the text and formatting of the output. PATH is used to search for command.

Mai jos urmează o descriere a versiunii 1.7 a lui time. Ignorând numele programului utilitar, GNU îl face pe acesta să raporteze o mulțime de informații utile, nu numai despre timpul folosit, dar și despre alte resurse, cum ar fi memorie, apeluri I/O și IPC (unde acestea sunt disponibile). Ieșirea este formatată folosind un șir de formatare ce poate fi specificat folosind opțiunea -f sau variabila de mediu TIME.

Șirul de formatare implicit este


%Uuser %Ssystem %Eelapsed %PCPU (%Xtext+%Ddata %Mmax)k
%Iinputs+%Ooutputs (%Fmajor+%Rminor)pagefaults %Wswaps

Când este dată opțiunea -p este folosit formatul de ieșire (portabil):


real %e
user %U
sys %S

Șirul de formatare

The format is interpreted in the usual printf-like way. Ordinary characters are directly copied, tab, newline, and backslash are escaped using \t, \n, and \\, a percent sign is represented by %%, and otherwise % indicates a conversion. The program time will always add a trailing newline itself. The conversions follow. All of those used by tcsh(1) are supported.

Timp

%E
Timp real scurs (în [ore:]minute:secunde).
%e
(Nu în tcsh(1).) Timp real scurs (în secunde).
%S
Numărul total de secunde-CPU petrecut de proces în modul kernel.
%U
Numărul total de secunde-CPU petrecut de proces în modul utilizator.
%P
Procentajul din CPU obținut de program, calculat ca (%U + %S) / %E.

Memorie

%M
Dimensiunea maximă rezidentă a procesului în timpul rulării, în Kocteți.
%t
(Nu în tcsh(1).) Dimensiunea medie rezidentă a procesului, în Kocteți.
%K
Memoria totală medie (date+stivă+text) folosită de proces, în Kocteți.
%D
Dimensiunea medie a spațiului de date neîmpărțit (unshared), în Kocteți.
%p
(Nu în tcsh(1).) Dimensiunea medie a spațiului de stivă neîmpărțit (unshared), în Kocteți.
%X
Dimensiunea medie a spațiului de text împărțit (shared), în Kocteți.
%Z
(Nu în tcsh(1).) Dimensiunea paginii sistemului, în octeți. Aceasta este o constantă ce depinde de sistem, dar diferă de la un sistem la altul.
%F
Numărul de erori de paginare majore care au avut loc în timp ce a rulat procesul. Acestea sunt erori unde pagina trebuie citită de pe disc.
%R
Numărul de erori de paginare minore, sau corectabile. Acestea sunt erori unde pagini care nu sunt valide dar care nu au fost încă recuperate de alte pagini virtuale. Prin urmare, datele din pagină sunt încă valide dar tabelele de sistem trebuie actualizate.
%W
De câte ori a fost programul scos din memoria principală.
%c
De câte ori a fost schimbat involuntar contextul procesului (din cauză că felia de timp a expirat).
%w
Numărul de așteptări: de câte ori a fost schimbat voluntar contextul procesului, de exemplu așteptând să termine o operațiune de I/O.

I/O

%I
Numărul de citiri din sistemul de fișiere de către proces.
%O
Numărul de scrieri în sistemul de fișiere de către proces.
%r
Numărul de mesaje socket primite de proces.
%s
Numărul de mesaje socket trimise de proces.
%k
Numărul de semnale trimise procesului.
%C
(Nu în tcsh(1).) Numele și argumentele liniei de comandă pentru comanda cronometrată.
%x
(Nu în tcsh(1).) Codul stării de ieșire a comenzii.

OPȚIUNI GNU

Specifică formatul de ieșire, substituind posibil formatul specificat de variabila de mediu TIME.
Folosește formatul de ieșire portabil.
Nu trimite rezultatele la stderr, ci suprascrie fișierul specificat.
(Folosit împreună cu -o.) Nu suprascrie ci adaugă la conținutul fișierului.
Generează ieșire foarte amănunțită despre tot ceea ce știe programul.
Don't report abnormal program termination (where command is terminated by a signal) or nonzero exit status.

OPȚIUNI STANDARD GNU

Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.
Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.
--
Termină lista de opțiuni.

Nu toate resursele sunt măsurate de toate versiunile de Unix, așa că unele valori pot fi raportate ca zero. Selecția prezentată a fost inspirată mai ales de datele prezentate de BSD 4.2 și 4.3.

GNU time versiunea 1.7 nu este încă localizat. Prin urmare, acesta nu implementează cerințele POSIX.

Variabila de mediu TIME a fost neinspirat aleasă. Nu este neobișnuit ca sisteme ca autoconf(1) sau make(1) să folosească variabile de mediu cu numele unui utilitar care substituie utilitarul ce trebuie folosit. Folosind MORE sau TIME ca opțiuni pentru programe (în loc de numele căi programelor) tinde să conducă la dificultăți.

Pare nefericit că -o suprascrie în loc să adauge. (Adică, opțiunea -a ar trebui să fie cea implicită.)

Trimiteți sugestii și rapoarte despre bug-uri pentru GNU time la bug-time@gnu.org. Vă rugăm includeți versiunea de time, pe care o puteți rulând


time --version

și sistemul de operare și compilatorul C pe care l-ați folosit.

bash(1), tcsh(1), times(2), wait3(2)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Laurențiu Buzdugan <lbuz@rolix.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

30. octombrie 2022 Linux man-pages 6.02