TALK(1) Käyttäjän sovellukset TALK(1)

talk - Talk client

talk [VALITSIN...] käyttäjätunnus [tty]

Keskustele toisen käyttäjän kanssa.

-?, --help
näytä tämä ohje
näytä lyhyt käyttöohje
näytä ohjelman versio

Kirjoittaneet Kipp Hickman, Clem Cole ja Peter Moore.

Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <bug-inetutils@gnu.org>.

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

talkd(1)

Ohjelman talk täydellinen dokumentaatio ylläpidetään Texinfo-manuaalissa. Mikäli ohjelmat info ja talk on täysin asennettu, komennon

info talk

pitäisi antaa täydellinen manuaali luettavaksi. Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Tuukka Forssell <taf@jytol.fi> Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Joulukuu 2023 GNU inetutils 2.5