TALK(1) Příručka uživatele TALK(1)

talk - Talk client

talk [VOLBA...] osoba [jméno_tty]

Rozhovor s jiným uživatelem.

-?, --help
give this help list
give a short usage message
print program version

Napsal Kipp Hickman, Clem Cole a Peter Moore.

Chyby v programu oznamujte na adrese <bug-inetutils@gnu.org>.

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

talkd(1)

Úplná dokumentace pro talk je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a talk, měl by příkaz

info talk

zpřístupnit kompletní manuál. Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Martin Wollmann <martin.wollmann@pslib.cz> Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST. Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu

Prosinec 2023 GNU inetutils 2.5