TAC(1) Opdrachten voor gebruikers TAC(1)

tac - voeg omgekeerde bestanden samen

tac [OPTIE]... [BESTAND]...

Schrijft elk gegeven BESTAND naar standaard uitvoer, laatste regel eerst.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

scheider vóór i.p.v. achter de regel plaatsen
scheider als reguliere expressie interpreteren
deze scheider gebruiken in plaats van nieuwe regel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Geschreven door Jay Lepreau en David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

cat(1), rev(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/tac
of lokaal via: info '(coreutils) tac invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4