sysvipc(7) Miscellaneous Information Manual sysvipc(7)

sysvipc - mecanisme de comunicare între procese System V

System V IPC este numele dat celor trei mecanisme de comunicare interproces care sunt disponibile pe scară largă în sistemele UNIX: cozi de mesaje, semafoare și memorie partajată.

Cozile de așteptare a mesajelor din Sistemul V permit schimbul de date în unități numite mesaje. Fiecărui mesaj îi poate fi asociată o prioritate. Cozile de așteptare a mesajelor POSIX oferă o API alternativă pentru obținerea aceluiași rezultat; a se vedea mq_overview(7).

API pentru coada de mesaje System V constă din următoarele apeluri de sistem:

msgget(2)
Creează o nouă coadă de mesaje sau obține ID-ul unei cozi de mesaje existente. Acest apel returnează un identificator care este utilizat în celelalte API-uri.
msgsnd(2)
Adaugă un mesaj la o coadă.
msgrcv(2)
Elimină un mesaj dintr-o coadă.
msgctl(2)
Efectuează diverse operații de control asupra unei cozi, inclusiv ștergerea.

Semafoarele sistemului V permit proceselor să își sincronizeze acțiunile. Semafoarele Sistem V sunt alocate în grupuri numite seturi; fiecare semafor dintr-un set este un semafor de numărare. Semafoarele POSIX oferă o API alternativă pentru obținerea aceluiași rezultat; a se vedea sem_overview(7).

API-ul de semafoare System V este format din următoarele apeluri de sistem:

semget(2)
Creează un set nou sau obține ID-ul unui set existent. Acest apel returnează un identificator care este utilizat în celelalte API-uri.
semop(2)
Efectuează operații asupra semafoarelor dintr-un set.
semctl(2)
Efectuează diverse operații de control asupra unui set, inclusiv ștergerea.

Memoria partajată din System V permite proceselor să partajeze o regiune de memorie (un „segment”). Memoria partajată POSIX este o API alternativă pentru obținerea aceluiași rezultat; a se vedea shm_overview(7).

API-ul de memorie partajată System V este format din următoarele apeluri de sistem:

shmget(2)
Creează un nou segment sau obține ID-ul unui segment existent. Acest apel returnează un identificator care este utilizat în celelalte API-uri.
shmat(2)
Atașează un obiect de memorie partajată existent în spațiul de adrese al procesului apelant.
shmdt(2)
Detașează un segment din spațiul de adrese al procesului apelant.
shmctl(2)
Efectuează diverse operații de control asupra unui segment, inclusiv ștergerea.

Pentru o discuție privind interacțiunea dintre obiectele IPC System V și spațiile de nume IPC, a se vedea ipc_namespaces(7).

ipcmk(1), ipcrm(1), ipcs(1), lsipc(1), ipc(2), msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), semctl(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), shmget(2), ftok(3), ipc_namespaces(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06