SUM(1) Användarkommandon SUM(1)

sum — kontrollsummera och räkna blocken i en fil

sum [FLAGGA]... [FIL]...

Skriv eller kontrollera BSD (16-bitars) kontrollsummor.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Använd BSD summeringsalgoritm (standard), använd 1 k block.
Använd System V:s summeringsalgoritm, använd 512-byteblock.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av Kayvan Aghaiepour och David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/sum
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sum invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2023 GNU coreutils 9.3