SUM(1) Brukerkommandoer SUM(1)

sum - checksum and count the blocks in a file

sum [VALG]... [FIL]...

Skriv ut eller kontroller BSD- (16-bit-) -kontrollsummer.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Bruk BSD-summeringsalgoritme (standard) og 1K-blokker.
Bruk System V-summeringsalgoritme og 512 byte-blokker.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Kayvan Aghaiepour og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/sum
eller lokalt: info '(coreutils) sum invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2023 GNU coreutils 9.4