SUM(1) Кориснички команди SUM(1)

ИМЕ

sum - checksum and count the blocks in a file

СИНОПСИС

sum [ОПЦИЈА]... [ФАЈЛ]...

ОПИС

Print or check BSD (16-bit) checksums.

Без ФАЈЛ, или кога ФАЈЛ е -, читај од стандарниот влез.

use BSD sum algorithm (the default), use 1K blocks
use System V sum algorithm, use 512 bytes blocks
прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

АВТОР

Напишано од Kayvan Aghaiepour и David MacKenzie.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на https://translationproject.org/team/mk.html

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

Цела документација https://www.gnu.org/software/coreutils/sum
или достапна покално преку: info '(coreutils) sum invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

Март 2023 GNU coreutils 9.2