statfs(2) System Calls Manual statfs(2)

statfs, fstatfs - krijg bestand systeem statistieken

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

#include <sys/vfs.h>  /* of <sys/statfs.h> */
int statfs(const char *path, struct statfs *buf);
int fstatfs(int fd, struct statfs *buf);

Behalve als u het f_type veld nodig heeft, zou u in plaats daarvan het standaard statvfs(3) interface daarvan moeten gebruiken.

statfs() geeft informatie over een gekoppeld bestandssysteem. pad is de padnaam van een of ander bestand binnenin een gekoppeld bestandssysteem. buf is een wijzer naar een statfs structure die ongeveer gedeclareerd als volgt:


struct statfs {
  __fsword_t f_type;  /* Type bestandssysteem (zie hieronder) */
  __fsword_t f_bsize;  /* Optimale transfer blok grootte */
  fsblkcnt_t f_blocks; /* Totaal data blokken op in bestandssysteem */
  fsblkcnt_t f_bfree;  /* Vrije blokken in bestandssysteem */
  fsblkcnt_t f_bavail; /* Vrije blokken beschikbaar voor
               niet gerechtigde gebruiker*/
  fsfilcnt_t f_files;  /* Totaal inodes in bestandssysteem */
  fsfilcnt_t f_ffree;  /* Vrije inodes in bestandssysteem */
  fsid_t   f_fsid;  /* Bestandssysteem ID */
  __fsword_t f_namelen; /* Maximale lengte van bestandsnamen */
  __fsword_t f_frsize; /* Fragment grootte (vanaf Linux 2.6) */
  __fsword_t f_flags;  /* Aankoppel vlaggen van bestandssysteem
               (vanaf Linux 2.6.36) */
  __fsword_t f_spare[xxx];
          /* Opvul bytes gereserveerd voor toekomstig gebruik */
};

De volgende bestandssysteem typen kunnen verschijnen in f_type:


ADFS_SUPER_MAGIC   0xadf5
AFFS_SUPER_MAGIC   0xadff
AFS_SUPER_MAGIC    0x5346414f
ANON_INODE_FS_MAGIC  0x09041934 /* Anoniem inode FS (for
                  pseudo-bestanden zonder naam;
                  e.g., epoll, signalfd, bpf) */
AUTOFS_SUPER_MAGIC  0x0187
BDEVFS_MAGIC     0x62646576
BEFS_SUPER_MAGIC   0x42465331
BFS_MAGIC       0x1badface
BINFMTFS_MAGIC    0x42494e4d
BPF_FS_MAGIC     0xcafe4a11
BTRFS_SUPER_MAGIC   0x9123683e
BTRFS_TEST_MAGIC   0x73727279
CGROUP_SUPER_MAGIC  0x27e0eb  /* Cgroup pseudo FS */
CGROUP2_SUPER_MAGIC  0x63677270 /* Cgroup v2 pseudo FS */
CIFS_MAGIC_NUMBER   0xff534d42
CODA_SUPER_MAGIC   0x73757245
COH_SUPER_MAGIC    0x012ff7b7
CRAMFS_MAGIC     0x28cd3d45
DEBUGFS_MAGIC     0x64626720
DEVFS_SUPER_MAGIC   0x1373   /* Linux 2.6.17 en eerder */
DEVPTS_SUPER_MAGIC  0x1cd1
ECRYPTFS_SUPER_MAGIC 0xf15f
EFIVARFS_MAGIC    0xde5e81e4
EFS_SUPER_MAGIC    0x00414a53
EXT_SUPER_MAGIC    0x137d   /* Linux 2.0 en eerder */
EXT2_OLD_SUPER_MAGIC 0xef51
EXT2_SUPER_MAGIC   0xef53
EXT3_SUPER_MAGIC   0xef53
EXT4_SUPER_MAGIC   0xef53
F2FS_SUPER_MAGIC   0xf2f52010
FUSE_SUPER_MAGIC   0x65735546
FUTEXFS_SUPER_MAGIC  0xbad1dea /* Niet gebruikt */
HFS_SUPER_MAGIC    0x4244
HOSTFS_SUPER_MAGIC  0x00c0ffee
HPFS_SUPER_MAGIC   0xf995e849
HUGETLBFS_MAGIC    0x958458f6
ISOFS_SUPER_MAGIC   0x9660
JFFS2_SUPER_MAGIC   0x72b6
JFS_SUPER_MAGIC    0x3153464a
MINIX_SUPER_MAGIC   0x137f   /* origineel minix FS */
MINIX_SUPER_MAGIC2  0x138f   /* 30 char minix FS */
MINIX2_SUPER_MAGIC  0x2468   /* minix V2 FS */
MINIX2_SUPER_MAGIC2  0x2478   /* minix V2 FS, 30 char namen */
MINIX3_SUPER_MAGIC  0x4d5a   /* minix V3 FS, 60 char namen */
MQUEUE_MAGIC     0x19800202 /* POSIX message queue FS */
MSDOS_SUPER_MAGIC   0x4d44
MTD_INODE_FS_MAGIC  0x11307854
NCP_SUPER_MAGIC    0x564c
NFS_SUPER_MAGIC    0x6969
NILFS_SUPER_MAGIC   0x3434
NSFS_MAGIC      0x6e736673
NTFS_SB_MAGIC     0x5346544e
OCFS2_SUPER_MAGIC   0x7461636f
OPENPROM_SUPER_MAGIC 0x9fa1
OVERLAYFS_SUPER_MAGIC 0x794c7630
PIPEFS_MAGIC     0x50495045
PROC_SUPER_MAGIC   0x9fa0   /* /proc FS */
PSTOREFS_MAGIC    0x6165676c
QNX4_SUPER_MAGIC   0x002f
QNX6_SUPER_MAGIC   0x68191122
RAMFS_MAGIC      0x858458f6
REISERFS_SUPER_MAGIC 0x52654973
ROMFS_MAGIC      0x7275
SECURITYFS_MAGIC   0x73636673
SELINUX_MAGIC     0xf97cff8c
SMACK_MAGIC      0x43415d53
SMB_SUPER_MAGIC    0x517b
SMB2_MAGIC_NUMBER   0xfe534d42
SOCKFS_MAGIC     0x534f434b
SQUASHFS_MAGIC    0x73717368
SYSFS_MAGIC      0x62656572
SYSV2_SUPER_MAGIC   0x012ff7b6
SYSV4_SUPER_MAGIC   0x012ff7b5
TMPFS_MAGIC      0x01021994
TRACEFS_MAGIC     0x74726163
UDF_SUPER_MAGIC    0x15013346
UFS_MAGIC       0x00011954
USBDEVICE_SUPER_MAGIC 0x9fa2
V9FS_MAGIC      0x01021997
VXFS_SUPER_MAGIC   0xa501fcf5
XENFS_SUPER_MAGIC   0xabba1974
XENIX_SUPER_MAGIC   0x012ff7b4
XFS_SUPER_MAGIC    0x58465342
_XIAFS_SUPER_MAGIC  0x012fd16d /* Linux 2.0 en eerder */

De meeste van deze MAGISCHE constanten zijn gedefinieerd in /usr/include/linux/magic.h, een aantal is hard gecodeerd in de kernel broncode.

Het f_vlaggen veld is een bit masker dat een aantal aankoppel opties voor het bestandssysteem aangeeft. Het bevat nul of meer van de volgende bits:

Verplicht vasthouden is toegestaan op het bestandssysteem (ie fcntl(2)).
Verander de toegangstijden niet aan, zie mount(2).
Sta toegang tot speciale apparaat bestanden op dit bestandssysteem niet toe.
Pas de map toegangstijden niet aan; zie mount(2).
Uitvoeren van programma´s is niet toegestaan op dit bestandssysteem.
De set-user-ID en set-groep-ID bits worden genegeerd door exec(3) voor uitvoerbare bestanden op dit bestandssysteem.
Het bestandssysteem is al aangekoppeld.
Pas atime relatief aan mtime/ctime aan; zie mount(2).
Schrijfacties worden onmiddellijk met het bestandssysteem gesynchroniseerd (zie de beschrijving van O_SYNC in open(2)).
Symbolische koppelingen worden niet gevolg bij het bepalen van de paden; zie mount(2).

Niemand weet wat f_fsid zou moeten bevatten (maar zie hieronder).

Velden die niet gedefinieerd zijn voor een bepaald bestandssysteem worden op 0 gezet.

fstatfs() geeft dezelfde informatie terug over een open bestand aanwezen door indicator fd.

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

(statfs()) Zoek toestemming wordt geweigerd voor een deel van het pad voorvoegsel van pad. (Zie ook path_resolution(7).)
(fstatfs()) bi is niet een geldige open bestandindicator.
Buf of pad wijzen naar een ongeldig adres.
De aanroep werd afgebroken door een signaal; zie signal(7).
Een In/Uit fout trad op terwijl er van het bestandsysteem gelezen werd.
(statfs()) Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vertalen van pad.
(statfs()) pad is te lang.
(statfs()) Het bestand verwezen naar door pad bestaat niet.
Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.
Het bestandsysteem ondersteund deze aanroep niet.
(statfs()) Een deel van het pad voorvoegsel van pad is niet een map.
Sommige waarden waren te groot om weergegeven te worden in de geretourneerde struct.

Solaris, Irix en POSIX hebben een systeem aanroep statvfs(2) die struct statvfs terug geeft (gedefinieerd in <sys/statvfs.h>) en bevattend een unsigned long f_fsid. Linux, SunOS, HP-UX, 4.4BSD hebben een systeem aanroep statfs() die een struct statfs terug geeft (gedefinieerd in <sys/vfs.h>) bevattend een fsid_t f_fsid, waarbij fsid_t is gedefinieerd als struct { int val[2]; }. Hetzelfde is geldig voor FreeBSD, behalve dat deze het include bestand <sys/mount.h> gebruikt.

Het algemene idee is dat f_fsid willekeurig spul bevat zoals het paar (f_fsid,ino) dat een bestand uniek bepaald. Sommige besturingssystemen gebruiken (een variatie op) het apparaat nummer, of het apparaat nummer gecombineerd met het bestandssysteem type. Diverse besturingssystemen beperken het uitgeven van het f_fsid veld alleen tot de beheerder (en maken het nul voor niet-gerechtigde gebruikers), omdat dit veld wordt gebruikt in de bestandsverwijzer van het bestandssysteem tijdens een NFS-export, en het uitgeven hiervan een veiligheids risico mee brengt.

In een aantal besturingssystemen kan fsid gebruikt worden als tweede argument in de sysfs(2) systeem aanroep.

Linux.

De Linux statfs() is geïnspireerd door die van 4.4BSD (maar ze gebruiken niet dezelfde structure).

De originele Linux statfs() en fstatfs() systeem aanroepen waren niet ontworpen met extreem grote bestandsgroottes voor ogen. Vervolgens, voegde Linux 2.6 nieuwe statfs64() en fstatfs64() systeem aanroepen toe die een nieuwe structure, statfs64 gebruiken. Deze nieuwe structure bevatten dezelfde velden als de originele statfs structure, maar de grootte van diverse velden is vergroot, om grote bestandsgroottes te kunnen bedienen. De glibc statfs() en fstatfs() omwikkel functies handelen de verschillen in kernels transparant af.

LSB heeft de bibliotheek aanroepen statfs() en fstatfs() overbodig verklaard en gebied ons om statvfs(3) en fstatvfs(3) in plaats daarvan te gebruiken.

Het __fsword_t type gebruikt voor diverse velden in de statfs structure definitie is een glibc intern type, niet bedoeld voor publiek gebruik. Dit zorgt voor een raadsel voor de programmeur wanneer die probeert om velden te kopiëren of te vergelijken met lokale variabelen in een programma. Het gebruik van unsigned int voor zulke variabelen is op de meeste systemen voldoende.

Sommige systemen hebben alleen <sys/vfs.h>, andere systemen hebben ook <sys/statfs.h>, waar de eerdere de laatste bevat. Daarom is het het beste de eerdere te gebruiken..

Vanaf Linux 2.6.38 tot en met Linux 3.1, statfs() faalde met de fout ENOSYS voor bestand indicatoren gemaakt met pipe(2).

stat(2), statvfs(3), path_resolution(7)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

31 oktober 2023 Linux man-pages 6.06