SIGSETOPS(3) Library Functions Manual SIGSETOPS(3)

sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset, sigismember - operații POSIX cu seturi de semnale

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <signal.h>
int sigemptyset(sigset_t *set);
int sigfillset(sigset_t *set);
int sigaddset(sigset_t *set, int signum);
int sigdelset(sigset_t *set, int signum);
int sigismember(const sigset_t *set, int signum);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

sigemptyset(), sigfillset(), sigaddset(), sigdelset(), sigismember():

  _POSIX_C_SOURCE

Aceste funcții permit manipularea seturilor de semnale POSIX.

sigemptyset() inițializează setul de semnale dat de set ca fiind gol, cu toate semnalele excluse din set.

sigfillset() inițializează set în întregime, inclusiv toate semnalele.

sigaddset() și sigdelset() adaugă și, respectiv, șterg semnalul signum din set.

sigismember() verifică dacă signum este un membru al set.

Obiectele de tip sigset_t trebuie să fie inițializate printr-un apel la sigemptyset() sau sigfillset() înainte de a fi transmise funcțiilor sigaddset(), sigdelset() și sigismember() sau funcțiilor glibc suplimentare descrise mai jos (sigisemptyset(), sigandset() și sigorset()). Rezultatele sunt nedefinite dacă nu se face acest lucru.

sigemptyset(), sigfillset(), sigaddset() și sigdelset() returnează 0 în caz de succes și -1 în caz de eroare.

sigismember() returnează 1 dacă signum este un membru al set, 0 dacă signum nu este un membru și -1 în caz de eroare.

În caz de eroare, aceste funcții configurează errno pentru a indica eroarea.

signum nu este un semnal valid.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
sigemptyset(), sigfillset(), sigaddset(), sigdelset(), sigismember(), sigisemptyset(), sigorset(), sigandset() Siguranța firelor MT-Safe

Dacă macrocomanda de testare a funcției _GNU_SOURCE este definită, atunci <signal.h> expune alte trei funcții pentru manipularea seturilor de semnale:

int sigisemptyset(const sigset_t *set);
int sigorset(sigset_t *destinație, const sigset_t *stânga,
       const sigset_t *dreapta);
int sigandset(sigset_t *destinație, const sigset_t *stânga,
       const sigset_t *dreapta);

sigisemptyset() returnează 1 dacă set nu conține semnale și 0 în caz contrar.

sigorset() plasează uniunea seturilor stânga și dreapta în destinație. sigandset() plasează intersecția seturilor stânga și dreapta în destinație. Ambele funcții returnează 0 în caz de succes și -1 în caz de eșec.

Aceste funcții nu sunt standard (alte câteva sisteme oferă funcții similare), iar utilizarea lor trebuie evitată în aplicațiile portabile.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

La crearea unui set de semnale completat, funcția glibc sigfillset() nu include cele două semnale în timp real utilizate în mod intern de către implementarea NPTL threading. A se vedea nptl(7) pentru detalii.

sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06