siginterrupt(3) Library Functions Manual siginterrupt(3)

siginterrupt - dovoluje signálům přerušovat systémová volání

Standardní knihovna C (libc, -lc)

#include <signal.h>
[[deprecated]] int siginterrupt(int sig, int flag);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

siginterrupt():

    _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

Funkce siginterrupt() určuje, co se stane, je-li vstupně/výstupní systémové volání přerušeno signálem sig. Je-li parametr flag nulový, budou systémová volání při příchodu signálu sig restartována. Toto je v Linuxu standardní chování.

Je-li parametr flag roven jedné a nebyla-li dosud přenesena žádná data, pak systémové volání přerušené signálem sig vrátí -1 a errno bude nastavena na EINTR.

Je-li parametr flag roven jedné a systémové volání je přerušeno ve stavu, kdy už byl zahájen přenos dat, bude systémové volání přerušeno a vrátí objem dosud přenesených dat.

The siginterrupt() function returns 0 on success. It returns -1 if the signal number sig is invalid, with errno set to indicate the error.

Zadané číslo signálu je neplatné.

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
siginterrupt() Thread safety MT-Unsafe const:sigintr

POSIX.1-2008.

4.3BSD, POSIX.1-2001. Obsolete in POSIX.1-2008, recommending the use of sigaction(2) with the SA_RESTART flag instead.

signal(2)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Marek Kubita <Kubitovi@mbox.lantanet.cz> a Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06