setlogmask(3) Library Functions Manual setlogmask(3)

setlogmask - stabilește masca de prioritate a jurnalului

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <syslog.h>
int setlogmask(int mask);

Un proces are o mască de prioritate de jurnalizare care determină ce apeluri la syslog(3) pot fi jurnalizate. Toate celelalte apeluri vor fi ignorate. Jurnalizarea este activată pentru prioritățile care au bitul corespunzător activat în mask. Masca inițială este de așa natură încât jurnalizarea este activată pentru toate prioritățile.

Funcția setlogmask() configurează această mască de jurnal pentru procesul apelant și returnează masca anterioară. Dacă argumentul „mask” este 0, masca de jurnal curentă nu este modificată.

Cele opt priorități sunt LOG_EMERG, LOG_ALERT, LOG_CRIT, LOG_ERR, LOG_WARNING, LOG_NOTICE, LOG_INFO și LOG_DEBUG. Bitul corespunzător unei priorități p este LOG_MASK(p). Unele sisteme oferă, de asemenea, o macrocomandă LOG_UPTO(p) pentru masca tuturor priorităților din lista de mai sus până la p inclusiv.

Această funcție returnează masca de prioritate a jurnalului anterior.

Niciuna.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
setlogmask() Siguranța firelor MT-Unsafe race:LogMask

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

LOG_UPTO() va fi inclusă în următoarea versiune a specificației POSIX (ediția 8).

closelog(3), openlog(3), syslog(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

1 noiembrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06