RMMOD(8) rmmod RMMOD(8)

rmmod - prosty program do usuwania modułu z jądra Linux

rmmod [-f] [-s] [-v] [nazwa-modułu]

rmmod jest bardzo prostym programem do usuwania modułu (gdy obsługa usuwania załadowanego modułu jest dostępna) z jądra. Większość użytkowników będzie wolała użyć do tego celu modprobe(8) z opcją -r, ponieważ usuwa ona również nieużywane moduły zależne.

-v, --verbose

Wypisuje informacje o czynnościach wykonywanych przez program. rmmod wypisuje zwykle komunikaty jedynie, gdy występują jakieś problemy.

-f, --force

Ta opcja może być ekstremalnie niebezpieczna: nie odnosi skutku, chyba że podczas kompilacji jądra ustawiono opcje CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD. Przy użyciu tej opcji, można usunąć moduły, które są w użyciu lub takie, które nie zostały zaprojektowane do usuwania albo zostały oznaczone jako niebezpieczne (patrz lsmod(8)).

-s, --syslog

Wysyła błędy do sysloga, zamiast na standardowe wyjście błędów.

-V --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

Pierwotnie: Copyright 2002, Rusty Russell, IBM Corporation. Strona podręcznika jest obecnie zarządzana przez Jona Mastersa i innych.

modprobe(8), insmod(8), lsmod(8), modinfo(8) depmod(8)

Jon Masters <jcm@jonmasters.org>

Deweloper

Lucas De Marchi <lucas.de.marchi@gmail.com>

Deweloper

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

09.02.2023 r. kmod