INSMOD(8) insmod INSMOD(8)

insmod - prosty program do dodawania modułów do jądra Linux

insmod [nazwa-pliku] [opcje modułu...]

insmod jest trywialnym programem do dodawania modułu do jądra. Większość użytkowników będzie wolała użyć w zamian modprobe(8), które jest znacznie sprytniejsze i potrafi obsłużyć zależności między modułami.

Zgłaszane są tylko najogólniejsze błędy: ponieważ próba zlinkowania modułu jest obecnie wykonywana wewnątrz jądra, dmesg daje z reguły więcej informacji na temat błędów.

Pierwotnie: Copyright 2002, Rusty Russell, IBM Corporation. Strona podręcznika jest obecnie zarządzana przez Jona Mastersa i innych.

modprobe(8), rmmod(8), lsmod(8), modinfo(8) depmod(8)

Jon Masters <jcm@jonmasters.org>

Deweloper

Lucas De Marchi <lucas.de.marchi@gmail.com>

Deweloper

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

09.02.2023 r. kmod