RAISE(3) Podręcznik programisty Linuksa RAISE(3)

raise - wysłanie sygnału do procesu wywołującego

#include <signal.h>
int raise(int sig);

Funkcja raise() wysyła sygnał do procesu lub wątku ją wywołującego. W jednowątkowym programie jest to równoważne z


kill(getpid(), sig);

W programie wielowątkowym jej odpowiednikiem jest:


pthread_kill(pthread_self(), sig);

Jeśli sygnał spowoduje wywołanie procedury obsługi sygnału, to raise() zakończy się po zakończeniu tej procedury.

raise() zwraca 0 w przypadku sukcesu lub wartość niezerową w przypadku błędu.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
raise() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

Od wersji 2.3.3 biblioteka glibc implementuje raise() za pomocą wywołania tgkill(2), jeśli jądro je obsługuje. Wcześniejsze wersje glibc implementowały raise() przy użyciu kill(2).

getpid(2), kill(2), sigaction(2), signal(2), pthread_kill(3), signal(7)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU