putpwent(3) Library Functions Manual putpwent(3)

putpwent - scrie o intrare în fișierul de parole

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
int putpwent(const struct passwd *restrict p, FILE *restrict stream);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

putpwent():

  Începând cu glibc 2.19:
    _DEFAULT_SOURCE
  glibc 2.19 și versiunile anterioare:
    _SVID_SOURCE

Funcția putpwent() scrie o intrare de parolă din structura p în fișierul asociat cu stream.

Structura passwd este definită în <pwd.h> după cum urmează:


struct passwd {
  char  *pw_name;    /* numele utilizatorului */
  char  *pw_passwd;   /* parola utilizatorului */
  uid_t  pw_uid;     /* identificatorul utilizatorului */
  gid_t  pw_gid;     /* identificatorul grupului */
  char  *pw_gecos;    /* numele real al utilizatorului */
  char  *pw_dir;     /* directorul personal „acasă” */
  char  *pw_shell;    /* programul shell */
};

Funcția putpwent() returnează 0 în caz de succes. În caz de eșec, aceasta returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

Argument nevalid (NULL) dat.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
putpwent() Siguranța firelor MT-Safe locale

Niciunul.

SVr4.

endpwent(3), fgetpwent(3), getpw(3), getpwent(3), getpwnam(3), getpwuid(3), setpwent(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06