pthread_sigmask(3) Library Functions Manual pthread_sigmask(3)

pthread_sigmask - examinează și schimbă masca semnalelor blocate

Biblioteca de fire de execuție POSIX (libpthread, -lpthread)

#include <signal.h>
int pthread_sigmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

pthread_sigmask():

  _POSIX_C_SOURCE >= 199506L || _XOPEN_SOURCE >= 500

Funcția pthread_sigmask() este la fel ca sigprocmask(2), cu diferența că utilizarea sa în programele cu mai multe fire este specificată în mod explicit de POSIX.1. Alte diferențe sunt notate în această pagină.

Pentru o descriere a argumentelor și a modului de funcționare a acestei funcții, a se vedea sigprocmask(2).

În caz de succes, pthread_sigmask() returnează 0; în caz de eroare, returnează un număr de eroare.

A se vedea sigprocmask(2).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
pthread_sigmask() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

Un nou fir moștenește o copie a măștii de semnal a creatorului său.

Funcția glibc pthread_sigmask() ignoră în tăcere încercările de a bloca cele două semnale în timp real care sunt utilizate în mod intern de către implementarea firelor NPTL. A se vedea nptl(7) pentru detalii.

Programul de mai jos blochează unele semnale în firul principal și apoi creează un fir dedicat pentru a prelua aceste semnale prin sigwait(3). Următoarea sesiune shell demonstrează utilizarea sa:


$ ./a.out &
[1] 5423
$ kill -QUIT %1
Firul de gestionare a semnalelor a primit semnalul 3
$ kill -USR1 %1
Firul de gestionare a semnalelor a primit semnalul 10
$ kill -TERM %1
[1]+ Terminat       ./a.out

#include <errno.h>
#include <pthread.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
/* Funcții simple de gestionare a erorilor */
#define handle_error_en(en, msg) \
    do { errno = en; perror(msg); exit(EXIT_FAILURE); } while (0)
static void *
sig_thread(void *arg)
{
  sigset_t *set = arg;
  int s, sig;
  for (;;) {
    s = sigwait(set, &sig);
    if (s != 0)
      handle_error_en(s, "sigwait");
    printf("Firul de gestionare a semnalelor a primit semnalul %d\n", sig);
  }
}
int
main(void)
{
  pthread_t thread;
  sigset_t set;
  int s;
  /* Blochează SIGQUIT și SIGUSR1; alte fire create de main()
    vor moșteni o copie a măștii de semnal. */
  sigemptyset(&set);
  sigaddset(&set, SIGQUIT);
  sigaddset(&set, SIGUSR1);
  s = pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
  if (s != 0)
    handle_error_en(s, "pthread_sigmask");
  s = pthread_create(&thread, NULL, &sig_thread, &set);
  if (s != 0)
    handle_error_en(s, "pthread_create");
  /* Firul principal continuă să creeze alte fire și/sau să facă
    alte lucrări. */
  pause();      /* Pauză fictivă pentru a putea testa programul */
}

sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), pthread_attr_setsigmask_np(3), pthread_create(3), pthread_kill(3), sigsetops(3), pthreads(7), signal(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06