PSLOG(1) Linux användarhandbok PSLOG(1)

pslog - rapportera aktuella loggsökvägar för en process

pslog pid ..."
pslog -V

Kommandot pslog rapporterar aktuella arbetsloggar för en process.

Visa versionsinformation.

pgrep(1), ps(1), pwdx(1).

Vito Mule’ mulevito@gmail.com skrev pslog 2015. Skicka felrapporter till mulevito@gmail.com.

2020-09-09 Linux"