PSLOG(1) Корисничко упутство Линукса PSLOG(1)

НАЗИВ

pslog – извештава о тренутној путањи дневника процеса

УВОД

pslog pid ..."
pslog -V

ОПИС

Наредба pslog извештава о тренутном радном дневнику процеса.

ОПЦИЈЕ

Приказује информације о издању.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

pgrep(1), ps(1), pwdx(1).

АУТОР

Вито Муле’ mulevito@gmail.com је написао pslog 2015. Извештаје о грешкама пошаљите на mulevito@gmail.com.

09.09.2020. Линукс"