PGREP(1) Användarkommandon PGREP(1)

pgrep, pkill, pwait — slå upp, signalera eller vänta på processer baserat på namn och andra attribut

pgrep [flaggor] mönster
pkill [flaggor] mönster
pwait [flaggor] mönster

pgrep letar igenom de just nu körande processerna och listar de process-ID:n som matchar urvalskriterierna till standard ut. Alla kriterierna måste matcha. Till exempel,

$ pgrep -u root sshd

kommer endast lista processerna som heter sshd OCH ägs av root. Å andra sidan,

$ pgrep -u root,daemon

kommer lista processerna som ägs av root ELLER daemon.

pkill kommer skicka den angivna signalen (SIGTERM som standard) till varje process istället för att lista dem på standard ut.

pwait kommer vänta på varje process istället för att räkna upp dem på standard ut.

Definierar signalen att skicka till varje matchad process. Både det numeriska eller det symboliska signalnamnet kan användas. (Endast pkill.)
Suppress normal output; instead print a count of matching processes. When count does not match anything, e.g. returns zero, the command will return non-zero value. Note that for pkill and pwait, the count is the number of matching processes, not the processes that were successfully signaled or waited for.
Sätter strängen som används för att avgränsa varje process-ID i utdata (nyrad som standard). (Endast pgrep.)
Display name and PID of the process being killed. (pkill only.)
Mönstret matchas normalt endast mot processnamnet. När -f anges används hela kommandoraden.
Only match processes in the process group IDs listed. Process group 0 is translated into pgrep's, pkill's, or pwait's own process group.
Matcha endast processer vars verkliga grupp-ID listas. Både det numeriska och det symboliska värdet kan användas.
Matcha processer skiftlägesokänsligt.
Lista processnamnet såväl som process-ID:t. (Endast pgrep.)
Lista den fullständiga kommandoraden såväl som process-ID:t. (Endast pgrep.)
Välj endast den nyaste (senast startade) av de matchande processerna.
Välj endast den äldsta (minst nyligen startade) av de matchande processerna.
Välj processer som är äldre än sek.
Matcha endast processer vars föräldraprocess-ID listas.
Matcha endast processer vars processessions-ID listas. Sessions-ID 0 översätts till pgreps, pkills eller pwaits eget sessions-ID.
Matcha endast processer vars styrande terminal listas. Terminalnamnet skall anges utan prefixet ”/dev/”.
Matcha endast processer vars effektiva användar-ID listas. Både det numeriska och symboliska värdet kan användas.
Matcha endast processer vars verkliga användar-ID listas. Både det numeriska och symboliska värdet kan användas.
Negerar matchningen. Denna flagga används oftast i pgreps eller pwaits sammanhang. I pkills sammanhang är den korta flaggan avaktiverad för att undvika att flaggan används av misstag.
Visar alla tråd-id:n istället för pid:n i pgreps eller pwaits sammanhang. I pkills sammanhang är denna flagga avaktiverad.
Only match processes whose names (or command lines if -f is specified) exactly match the pattern.
Read PIDs from file. This option is more useful for pkillorpwait than pgrep.
Fail if pidfile (see -F) not locked.
Matcha endast processer som matchar processtillståndet.
Match processes that belong to the same namespaces. Required to run as root to match processes from other users. See --nslist for how to limit which namespaces to match.
Matcha endast de angivna namnrymderna. Tillgängliga namnrymder: ipc, mnt, net, pid, user, uts.
Använd sigqueue(3) istället för kill(2) och värdeargumentet används för att ange ett heltal att skickas med signalen. Om den mottagande processen har installerat en hanterare för denna signal med flaggan SA_SIGINFO till sigaction(2) så kan den hämta denna data via fältet si_value i posten siginfo_t.
Visa versionsinformation och avsluta.
Visa hjälp och avsluta.

Specificerar ett utökat reguljärt uttryck att matcha mot processnamnen eller kommandoraderna.

Exempel 1: Hitta process-ID:t för demonen named:

$ pgrep -u root named

Exempel 2: Få syslog att läsa om sin konfigurationsfil:

$ pkill -HUP syslogd

Exempel 3: Ge detaljerad information om alla xterm-processer:

$ ps -fp $(pgrep -d, -x xterm)

Exempel 4: Få alla chrome-processer köra med nice:

$ renice +4 $(pgrep chrome)

0
One or more processes matched the criteria. For pkill and pwait, one or more processes must also have been successfully signalled or waited for.
1
Inga processer matchade eller inga av dem kunde signaleras.
2
Syntaxfel på kommandoraden.
3
Ödesdigert fel: slut på minne etc.

The process name used for matching is limited to the 15 characters present in the output of /proc/pid/stat. Use the -f option to match against the complete command line, /proc/pid/cmdline.

The running pgrep, pkill, or pwait process will never report itself as a match.

Flaggorna -n och -o och -v kan inte kombineras. Berätta för mig om du behöver kunna göra detta.

Döda (defunct) processer rapporteras.

ps(1), regex(7), signal(7), sigqueue(3), killall(1), skill(1), kill(1), kill(2)

Kjetil Torgrim Homme

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-06-04 procps-ng