protocols(5) File Formats Manual protocols(5)

protocols - plik definiujący protokoły

Jest to plik tekstowy w formacie ASCII, opisujący różne, dostępne w podsystemie TCP/IP, protokoły internetowe DARPA. Plik ten powinien zawierać właściwe wartości, a nie użyte w plikach nagłówkowych ARPA, ani tym bardziej po prostu wymyślone. Zawarte w tym pliku numery protokołów pojawią się w polu protocol każdego nagłówka IP.

Najlepiej nic tu nie zmieniać, gdyż zmiany mogą być przyczyną powstawania nieprawidłowych pakietów IP. Numery protokołów i ich nazwy ustalane są przez IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Każda linia ma następującą postać:

protokół numer aliasy ...

gdzie pola są rozdzielane spacją lub znakiem tabulacji. Puste linie są ignorowane. Jeśli linia zaczyna się od krzyżyka (#), to znak ten i część linii, która po nim następuje są ignorowane.

Opisy pól:

wewnętrzna nazwa protokołu. Na przykład ip, tcp lub udp.
oficjalny numer tego protokołu, który będzie widoczny w nagłówku IP.
opcjonalne aliasy dla protokołu.

Plik ten może być rozpowszechniany w sieci za pośrednictwem takich ogólnosieciowych usług nazewnictwa, jak Yellow Pages/NIS lub BIND/Hesiod.

/etc/protocols
Plik definicji protokołów.

getprotoent(3)

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Bartłomiej Sowa <bartowl@kki.net.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06