PMAP(1) Användarkommandon PMAP(1)

pmap — rapportera minneskartan över en process

pmap [flaggor] pid […]

Kommandot pmap rapporterar minneskartan över en process eller processer.

-x, --extended
Visa det utökade formatet.
-d, --device
Visa enhetsformatet.
-q, --quiet
Visa inte några huvud- och fotrader.
-A, --range låg,hög
Begränsa resultaten till adressintervallet från låg till hög. Observera att argumenten låg och hög är en enda sträng separerad med komma.
-X
Visa ännu fler detaljer än flaggan -x. VARNING: formatet ändras i enlighet med /proc/PID/smaps
-XX
Visa allt kärnan tillhandahåller
-p, --show-path
Visa den fullständiga sökvägen till filer i mappningskolumnen
-c, --read-rc
Läs standardkonfigurationen
-C, --read-rc-from fil
Läs konfigurationen från fil
-n, --create-rc
Skapa en ny standardkonfiguration
-N, --create-rc-to fil
Skapa en ny konfiguration i fil
-h, --help
Visa hjälptext och avsluta.
-V, --version
Visa versionsinformation och avsluta.

0
Gick bra.
1
Misslyckades.
42
Hittade inte alla efterfrågade processer.

ps(1), pgrep(1)

Inga standarder är tillämpliga, men pmap liknar väldigt mycket ett SunOS-kommando.

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se
2020-06-04 procps-ng