PMAP(1) Polecenia użytkownika PMAP(1)

pmap - informacje o odwzorowaniu pamięci procesu

pmap [opcje] pid [...]

Polecenie pmap wypisuje mapę pamięci procesu lub procesów.

Wyświetlanie w formacie rozszerzonym.
Wyświetlanie w formacie urządzeń.
Bez wyświetlania linii nagłówka i stopki.
Ograniczenie wyników do podanego przedziału adresów: dolny,górny. Limity dolny i górny podaje się rozdzielone przecinkiem jako pojedynczy argument.
Wypisywanie jeszcze więcej szczegółów niż z opcją -x. UWAGA: format zmienia się z /proc/PID/smaps
Wypisywanie wszystkiego, co udostępnia jądro
Wypisywanie pełnych ścieżek do plików w kolumnie odwzorowań
Odczyt domyślnej konfiguracji
Odczyt konfiguracji z pliku
Utworzenie nowej konfiguracji domyślnej
Utworzenie nowej konfiguracji w pliku
Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

0
Sukces.
1
Niepowodzenie.
42
Nie znaleziono wszystkich żądanych procesów.

ps(1), pgrep(1)

Polecenia pmap nie dotyczą żadne standardy, ale wygląda równie brzydko, co polecenie SunOS.

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

2020-06-04 procps-ng