PMAP(1) Polecenia użytkownika PMAP(1)

pmap - informacje o odwzorowaniu pamięci procesu

pmap [opcje] pid [...]

The pmap command reports the memory map of a process or processes.

-x, --extended
Wyświetlanie w formacie rozszerzonym.
-d, --device
Wyświetlanie w formacie urządzeń.
-q, --quiet
Bez wyświetlania linii nagłówka i stopki.
-A, --range dolny,górny
Ograniczenie wyników do podanego przedziału adresów: dolny,górny. Limity dolny i górny podaje się rozdzielone przecinkiem jako pojedynczy argument.
-X
Wypisywanie jeszcze więcej szczegółów niż z opcją -x. UWAGA: format zmienia się z /proc/PID/smaps
-XX
Wypisywanie wszystkiego, co udostępnia jądro
-p, --show-path
Wypisywanie pełnych ścieżek do plików w kolumnie odwzorowań
-c, --read-rc
Odczyt domyślnej konfiguracji
-C, --read-rc-from plik
Odczyt konfiguracji z pliku
-n, --create-rc
Utworzenie nowej konfiguracji domyślnej
-N, --create-rc-to plik
Utworzenie nowej konfiguracji w pliku
-h, --help
Wyświetlenie tekstu pomocy i zakończenie.
-V, --version
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

0
Sukces.
1
Niepowodzenie.
42
Nie znaleziono wszystkich żądanych procesów.

ps(1), pgrep(1)

No standards apply, but pmap looks an awful lot like a SunOS command.

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org
2020-06-04 procps-ng