perror(3) Library Functions Manual perror(3)

perror - imprimă (afișează) un mesaj de eroare de sistem

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdio.h>
void perror(const char *s);
#include <errno.h>
int errno;    /* Nu este declarat în acest mod; a se vedea errno(3) */
[[depreciat]] const char *const sys_errlist[];
[[depreciat]] int sys_nerr;
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

sys_errlist, sys_nerr:

  De la glibc 2.19 la glibc 2.31:
    _DEFAULT_SOURCE
  glibc 2.19 și versiunile anterioare:
    _BSD_SOURCE

Funcția perror() produce un mesaj la ieșirea de eroare standard care descrie ultima eroare întâlnită în timpul unui apel la o funcție de sistem sau de bibliotecă.

Mai întâi (dacă s nu este NULL și *s nu este un octet nul („\0”)), se imprimă șirul de argumente s, urmat de două puncte și un spațiu. Apoi un mesaj de eroare corespunzător valorii curente a lui errno și o linie nouă.

Pentru a fi de cea mai mare utilitate, șirul de argumente trebuie să includă numele funcției care a produs eroarea.

Lista globală de erori sys_errlist[], care poate fi indexată de errno, poate fi utilizată pentru a obține mesajul de eroare fără linia nouă. Cel mai mare număr de mesaj furnizat în tabel este sys_nerr-1. Fiți atenți atunci când accesați direct această listă, deoarece este posibil ca noile valori de eroare să nu fi fost adăugate la sys_errlist[]. Utilizarea lui sys_errlist[] este în prezent depreciată; utilizați în schimb strerror(3).

Atunci când un apel de sistem eșuează, acesta returnează de obicei -1 și configurează variabila errno la o valoare care descrie ce nu a mers bine; (aceste valori pot fi găsite în <errno.h>). Multe funcții de bibliotecă procedează la fel. Funcția perror() are rolul de a traduce acest cod de eroare într-o formă inteligibilă pentru oameni. Rețineți că errno este nedefinită după un apel de sistem sau un apel de funcție de bibliotecă reușit: acest apel poate foarte bine să modifice această variabilă, chiar dacă reușește, de exemplu pentru că a folosit în mod intern o altă funcție de bibliotecă care a eșuat. Astfel, dacă un apel eșuat nu este urmat imediat de un apel la perror(), valoarea lui errno trebuie salvată.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
perror() Siguranța firelor MT-Safe race:stderr

C11, POSIX.1-2008.
BSD.

POSIX.1-2001, C89, 4.3BSD.
Eliminată în glibc 2.32.

err(3), errno(3), error(3), strerror(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06