err(3) Library Functions Manual err(3)

err, verr, errx, verrx, warn, vwarn, warnx, vwarnx - mesaje de eroare formatate

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <err.h>
[[noreturn]] void err(int eval, const char *fmt, ...);
[[noreturn]] void errx(int eval, const char *fmt, ...);
void warn(const char *fmt, ...);
void warnx(const char *fmt, ...);
#include <stdarg.h>
[[noreturn]] void verr(int eval, const char *fmt, va_list args);
[[noreturn]] void verrx(int eval, const char *fmt, va_list args);
void vwarn(const char *fmt, va_list args);
void vwarnx(const char *fmt, va_list args);

Familia de funcții err() și warn() afișează un mesaj de eroare formatat la ieșirea de eroare standard. În toate cazurile, se afișează ultima componentă a numelui programului, un caracter două puncte și un spațiu. În cazul în care argumentul fmt nu este NULL, se afișează mesajul de eroare formatat de tip printf(3). Ieșirea se termină cu un caracter de linie nouă.

Funcțiile err(), verr(), warn() și vwarn() adaugă un mesaj de eroare obținut din strerror(3) pe baza variabilei globale errno, precedat de alte două puncte și un spațiu, cu excepția cazului în care argumentul fmt este NULL.

Funcțiile errx() și warnx() nu adaugă un mesaj de eroare.

Funcțiile err(), verr(), errx() și verrx() nu returnează, ci ies cu valoarea argumentului eval.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
err(), errx(), warn(), warnx(), verr(), verrx(), vwarn(), vwarnx() Siguranța firelor MT-Safe locale

BSD.

4.4BSD.

Afișează șirul de informații errno curent și iese:


p = malloc(size);
if (p == NULL)
  err(EXIT_FAILURE, NULL);
fd = open(file_name, O_RDONLY, 0);
if (fd == -1)
  err(EXIT_FAILURE, "%s", file_name);

Afișează un mesaj de eroare și iese:


if (tm.tm_hour < START_TIME)
  errx(EXIT_FAILURE, "prea devreme, se așteaptă până când %s",
      start_time_string);

Avertizează asupra unei erori:


fd = open(raw_device, O_RDONLY, 0);
if (fd == -1)
  warnx("%s: %s: încercând dispozitivul de blocuri",
      raw_device, strerror(errno));
fd = open(block_device, O_RDONLY, 0);
if (fd == -1)
  err(EXIT_FAILURE, "%s", block_device);

error(3), exit(3), perror(3), printf(3), strerror(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06