nfsservctl(2) System Calls Manual nfsservctl(2)

nfsservctl - interfața syscall pentru demonul nfs din nucleu

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <linux/nfsd/syscall.h>
long nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp,
        union nfsctl_res *resp);

Notă: Începând cu Linux 3.1, acest apel de sistem nu mai există. A fost înlocuit cu un set de fișiere din sistemul de fișiere nfsd; a se vedea nfsd(7).


/*
 * Acestea sunt comenzile înțelese de nfsctl().
 */
#define NFSCTL_SVC    0 /* Acesta este un proces de server. */
#define NFSCTL_ADDCLIENT 1 /* Adaugă un client NFS. */
#define NFSCTL_DELCLIENT 2 /* Elimină un client NFS. */
#define NFSCTL_EXPORT   3 /* Exportă un sistem de fișiere. */
#define NFSCTL_UNEXPORT  4 /* Anulează exportul unui sistem de fișiere. */
#define NFSCTL_UGIDUPDATE 5 /* Actualizarea corespondenței UID/GID a unui client
                (numai în Linux 2.4.x și versiunile anterioare). */
#define NFSCTL_GETFH   6 /* Obține un gestionar de fișier (utilizat de mountd(8))
                (numai în Linux 2.4.x și versiunile anterioare). */
struct nfsctl_arg {
  int            ca_version;   /* protejare-sigură*/
  union {
    struct nfsctl_svc   u_svc;
    struct nfsctl_client u_client;
    struct nfsctl_export u_export;
    struct nfsctl_uidmap u_umap;
    struct nfsctl_fhparm u_getfh;
    unsigned int     u_debug;
  } u;
}
union nfsctl_res {
    struct knfs_fh     cr_getfh;
    unsigned int      cr_debug;
};

În caz de succes, se returnează zero. În caz de eroare, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

Linux.

Eliminat în Linux 3.1. Eliminat în glibc 2.28.

nfsd(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06