NFSSERVCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa NFSSERVCTL(2)

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

#include <linux/nfsd/syscall.h>
long nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp,
        union nfsctl_res *resp);

Uwaga: Ta wywołanie systemowe zostało usunięte w Linuksie 3.1. Zostało zastąpione przez pliki w systemie plików nfsd; patrz nfsd(7).


/*
 * These are the commands understood by nfsctl().
 */
#define NFSCTL_SVC    0 /* This is a server process. */
#define NFSCTL_ADDCLIENT 1 /* Add an NFS client. */
#define NFSCTL_DELCLIENT 2 /* Remove an NFS client. */
#define NFSCTL_EXPORT   3 /* Export a filesystem. */
#define NFSCTL_UNEXPORT  4 /* Unexport a filesystem. */
#define NFSCTL_UGIDUPDATE 5 /* Update a client's UID/GID map
                (only in Linux 2.4.x and earlier). */
#define NFSCTL_GETFH   6 /* Get a file handle (used by mountd)
                (only in Linux 2.4.x and earlier). */
struct nfsctl_arg {
  int            ca_version;   /* zabezpieczenie */
  union {
    struct nfsctl_svc   u_svc;
    struct nfsctl_client u_client;
    struct nfsctl_export u_export;
    struct nfsctl_uidmap u_umap;
    struct nfsctl_fhparm u_getfh;
    unsigned int     u_debug;
  } u;
}
union nfsctl_res {
    struct knfs_fh     cr_getfh;
    unsigned int      cr_debug;
};

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

This system call was removed from the Linux kernel in version 3.1. Library support was removed from glibc in version 2.28.

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

nfsd(7)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. Linux