nfsservctl(2) System Calls Manual nfsservctl(2)

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <linux/nfsd/syscall.h>
long nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp,
        union nfsctl_res *resp);

Uwaga: Ta wywołanie systemowe zostało usunięte w Linuksie 3.1. Zostało zastąpione przez pliki w systemie plików nfsd; patrz nfsd(7).


/*
 * These are the commands understood by nfsctl().
 */
#define NFSCTL_SVC    0 /* This is a server process. */
#define NFSCTL_ADDCLIENT 1 /* Add an NFS client. */
#define NFSCTL_DELCLIENT 2 /* Remove an NFS client. */
#define NFSCTL_EXPORT   3 /* Export a filesystem. */
#define NFSCTL_UNEXPORT  4 /* Unexport a filesystem. */
#define NFSCTL_UGIDUPDATE 5 /* Update a client's UID/GID map
                (only in Linux 2.4.x and earlier). */
#define NFSCTL_GETFH   6 /* Get a file handle (used by mountd(8))
                (only in Linux 2.4.x and earlier). */
struct nfsctl_arg {
  int            ca_version;   /* safeguard */
  union {
    struct nfsctl_svc   u_svc;
    struct nfsctl_client u_client;
    struct nfsctl_export u_export;
    struct nfsctl_uidmap u_umap;
    struct nfsctl_fhparm u_getfh;
    unsigned int     u_debug;
  } u;
}
union nfsctl_res {
    struct knfs_fh     cr_getfh;
    unsigned int      cr_debug;
};

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

Linux.

Removed in Linux 3.1. Removed in glibc 2.28.

nfsd(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06