newusers(8) Команди керування системою newusers(8)

НАЗВА

newusers - пакетне оновлення і створення облікових записів користувачів

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

newusers [параметри] [файл]

ОПИС

Команда newusers читає файл (або, типово, стандартного джерела вхідних даних) і використовує ці дані для оновлення набору наявних записів користувачів або створення записів нових користувачів. Кожен рядок записано у тому самому форматі, що і стандартний файл паролів (див. passwd(5)). Винятки з цього правила описано нижче:

pw_name:pw_passwd:pw_uid:pw_gid:pw_gecos:pw_dir:pw_shell

pw_name

Це ім'я користувача.

Це може бути ім'я нового користувача або ім'я наявного користувача (або користувача, запис якого створено раніше за допомогою newusers). У випадку наявного користувача буде змінено дані щодо користувача. Якщо запису користувача не існуватиме, його буде створено.

pw_passwd

Це поле буде зашифровано і використано як нове значення зашифрованого пароля.

pw_uid

Це поле буде використано для визначення UID користувача.

Якщо поле є порожнім, новий (невикористаний) UID буде визначено newusers автоматично.

Якщо у цьому полі міститься число, це число буде використано як UID.

Якщо у цьому полі міститься ім'я наявного користувача (або ім'я користувача, запис якого було створено раніше за допомогою newusers), буде використано UID вказаного користувача.

Якщо буде змінено UID наявного користувача, власність на файли файла користувача має бути виправлено вручну.

pw_gid

Це поле використовують для визначення ідентифікатора основної групи користувача.

Якщо у цьому полі міститься ім'я наявної групи (або групи, яку раніше створено за допомогою newusers), GID цієї групи буде використано як ідентифікатор основної групи користувача.

Якщо у цьому полі записано число, це число буде використано як ідентифікатор основної групи користувача. Якщо груп із цим GID не існує, буде створено нову групу з цим GID і назвою, яка збігається із іменем користувача.

Якщо це поле є порожнім, буде створено нову групу із назвою, яка збігається із іменем користувача, а GID буде автоматично визначено за допомогою newusers для використання як ідентифікатора основної групи для користувача і як GID для нової групи.

Якщо у цьому полі міститься назва групи, якої не існує (і її не було створено раніше за допомогою newusers), буде створено нову групу із вказаною назвою, а GID буде автоматично визначено за допомогою newusers для використання як ідентифікатора основної групи для користувача і GID для нової групи.

pw_gecos

Це поле буде скопійовано до поля GECOS користувача.

pw_dir

Це поле призначено для визначення домашнього каталогу користувача.

Якщо це поле не вказує на наявний каталог, вказаний каталог буде створено. Власником буде користувач, обліковий запис якого буде створено або оновлено, та його основна група. Зауважте, що newusers не створює батьківських каталогів домашнього каталогу нового користувача. Команда newusers не зможе створити домашній каталог, якщо не існує батьківських щодо нього каталогів, і надішле повідомлення до stderr із інформуванням користувача про помилку. Команда newusers не перерве роботу і не поверне помилку до оболонки, з якої її віддано, якщо їй не вдасться створити домашній каталог, а продовжить обробку пакета вказаних нових користувачів.

Якщо буде змінено домашній каталог наявного користувача, newusers не пересуватиме і не копіюватиме вміст старого каталогу до нового місця. Це доведеться зробити вручну.

pw_shell

Це поле визначає командну оболонку користувача. Перевірки щодо вмісту цього поля не виконуються.

newusers спочатку намагається створити або змінити дані усіх вказаних користувачів, а потім записує ці зміни до баз даних користувачів або груп. Якщо станеться помилка (окрім остаточного запису до баз даних), змін до баз даних не вноситимуться.

Під час першого проходу програма створює записи користувачів із заблокованим паролем (і паролі не змінено для користувачів, записи яких не створено). Другий прохід буде використано для оновлення паролів за допомогою PAM. Про помилки при оновленні паролів буде повідомлено, але оновлення паролів не буде зупинено.

Цю команду призначено для використання у великих системних середовищах, де одночасно оновлюють багато облікових записів.

ПАРАМЕТРИ

Параметри, які застосовують до команди newusers, є такими:

--badname 

Дозволити назви, які не відповідають стандартам.

-h, --help

Показати довідкове повідомлення і завершити роботу.

-r, --system

Створити загальносистемний обліковий запис.

Записи загальносистемних користувачів буде створено без даних щодо застарівання у /etc/shadow, а їхні числові ідентифікатори буде вибрано у діапазоні SYS_UID_MIN-SYS_UID_MAX, який визначено у login.defs, а не у UID_MIN-UID_MAX (та їхніх відповідників GID для створення груп).

-R, --root КАТАЛОГ_CHROOT

Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration files from the CHROOT_DIR directory. Only absolute paths are supported.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Файл вхідних даних має бути захищено, оскільки у ньому зберігаються незашифровані паролі.

НАЛАШТУВАННЯ

Вказані нижче змінні налаштувань у /etc/login.defs змінюють поведінку цього інструмента:

ФАЙЛИ

/etc/passwd

Відомості щодо облікових записів користувача.

/etc/shadow

Відомості щодо захищених облікових записів користувачів.

/etc/group

Відомості щодо груп облікових записів.

/etc/gshadow

Відомості щодо захищених груп облікових записів.

/etc/login.defs

Налаштування комплексу для роботи з прихованими паролями.

/etc/pam.d/newusers

Налаштування PAM для newusers.

/etc/subgid

Окремі для користувачів ідентифікатори підлеглих груп.

/etc/subuid

Окремі для користувачів ідентифікатори підлеглих користувачів.

ДИВ. ТАКОЖ

login.defs(5), passwd(1), subgid(5), subuid(5), useradd(8).

02/09/2023 shadow-utils 4.13