passwd(5) Формати файлів і файли налашту passwd(5)

НАЗВА

passwd - файл паролів

ОПИС

/etc/passwd містить по одному рядку для кожного з облікових записів користувача із сімома полями, які відокремлено двокрапками («:»). Цими полями є такі:

•ім'я користувача
•необов'язковий шифрований пароль
•числовий ідентифікатор користувача
•числовий ідентифікатор групи
•поле імені користувача або коментаря
•домашній каталог користувача
•необов'язковий інтерпретатор команд користувача

Якщо у полі пароль міститься «x» у нижньому регістрі, зашифрований пароль насправді зберігається у файлі shadow(5); має бути відповідний рядок у файлі /etc/shadow, інакше обліковий запис користувача буде некоректним.

Поле, у якому зберігається зашифрований пароль, може бути порожнім. Якщо пароль є порожнім, для розпізнавання за вказаним іменем користувача не потрібен буде пароль. Втім, деякі програми, які читають дані з файла /etc/passwd, можуть взагалі вирішити не дозволити довільний доступ, якщо поле пароль є порожнім.

Поле пароль, яке починається зі знаку оклику, означає, що пароль заблоковано. Решта символів у рядку є вмістом поля пароль до того, як пароль було заблоковано.

Зверніться до crypt(3), щоб дізнатися більше про те, як буде оброблено цей рядок.

Якщо у полі пароля міститься якийсь рядок, який не є коректним результатом виконання crypt(3), наприклад, ! або *, користувач не зможе скористатися паролем unix для входу до облікового запису (але користувач зможе увійти до системи в інший спосіб).

Поле коментаря, також відоме як поле gecos, використовують різноманітні загальносистемні інструменти, зокрема finger(1). Амперсанд у цьому полі буде замінено записаним великим літерами іменем користувача, коли поле буде використано або показано у таких загальносистемних інструментах.

Поле домашнього каталогу задає назву початкового робочого каталогу. Програма login використовує ці дані для встановлення значення змінної середовища $HOME.

Поле інтерпретатора команд задає назву командного інтерпретатора мови програмування користувача або назву початкової програми для виконання. Програма login використовує ці дані для встановлення значення змінної середовища $SHELL. Якщо значення у цьому полі є порожнім, типовим його значенням буде значення /bin/sh.

ФАЙЛИ

/etc/passwd

Відомості щодо облікових записів користувача.

/etc/shadow

необов'язковий файл шифрованих паролів

/etc/passwd-

Резервна копію файла /etc/passwd.

Зауважте, що цей файл буде використано інструментами комплексу засобів shadow, але не усіма засобами керування записами користувачів і паролями.

ДИВ. ТАКОЖ

crypt(3), getent(1), getpwnam(3), login(1), passwd(1), pwck(8), pwconv(8), pwunconv(8), shadow(5), su(1), sulogin(8).

25/01/2023 shadow-utils 4.13