MKNOD(1) Användarkommandon MKNOD(1)

mknod — skapa block- eller teckenspecialfiler

mknod [FLAGGA]... NAMN TYP [ÖVRE LÄGRE]

Skapa specialfilen NAMN av angiven TYP.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Sätt filrättighetsbitar till RÄTTIGHET, inte a=rw - umask.
Sätt SELinux-säkerhetskontext till standardtypen.
Som -Z, eller om KTX anges, sätt då SELinux- eller SMACK-säkerhetskontext till KTX.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Både ÖVRE och LÄGRE måste anges när TYP är b, c eller u, och de får inte anges när TYP är p. Om ÖVRE eller LÄGRE börjar med 0x eller 0X tolkas det som hexadecimalt; annars, om det börjar med 0 som oktalt; annars som decimalt. TYP får vara:

skapa en (buffrad) blockspecialfil
skapa en (obuffrad) teckenspecialfil
skapa en FIFO

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av mknod, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

Skrivet av David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

mknod(2)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/mknod
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) mknod invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2023 GNU coreutils 9.3