MKNOD(1) Käyttäjän sovellukset MKNOD(1)

mknod - make block or character special files

mknod [VALITSIN]... NIMI TYYPPI [MAJOR MINOR]

Luo TYYPIn mukainen erikoistiedosto NIMI.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

set file permission bits to MODE, not a=rw - umask
asetti SELinux-suojauskontekstin oletustyypiksi
kuten -Z, tai jos CTX on määritetty, aseta SELinux- tai SMACK-suojauskonteksti CTX:ään
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Sekä MAJOR- että MINOR-arvo on annettava, jos TYYPPI on b, c tai u, ja ne on jätettävä antamatta, jos tyyppi on p. Jos MAJOR tai MINOR alkaa merkeillä 0x tai 0X, se tulkitaan heksadesimaaliluvuksi; jos numerolla 0, oktaaliluvuksi; muussa tapauksessa kymmenkantaiseksi luvuksi. TYYPPI voi olla:

luo lohkoerikoistiedosto (puskuroitu)
luo merkkierikoistiedosto (puskuroimaton)
luo FIFO-putki

HUOM: käytössä oleva kuori saattaa sisältää oman mknod-versionsa, joka yleensä korvaa korvaa tässä kuvatun version. Kuoren tukemista ominaisuuksista saa lisää tietoa kuoren dokumentaatiosta.

Kirjoittanut David MacKenzie.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

mknod(2)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/mknod
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) mknod invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Sami Kuhmonen <sami@iqs.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4