MKNOD(1) Brukerkommandoer MKNOD(1)

mknod - make block or character special files

mknod [VALG]... NAVN TYPE [ØVRE NEDRE]

Lag spesialfilNAVNet av ønsket TYPE.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Velg MODUS for filrettigheter, i stedet for en u-maske som «a=rw».
set the SELinux security context to default type
Tilsvarer -Z, (eller, hvis CTX er valgt, bruk KON som SELinux- eller SMACK-sikkerhetskontekst).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Både ØVRE og NEDRE må velges når TYPE er b, c eller u, og de må utelates når TYPE er p. Hvis ØVRE eller NEDRE begynner med 0x eller 0X, tolkes de som heksadesimaler. Hvis de begynner med 0, tolkes de som oktaler, og ellers som desimaler. TYPE kan være følgende:

lag en (mellomlagret) blokk-spesialfil
lag en (ikke mellomlagret) tegn-spesialfil
lag FIFO

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av mknod, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

Skrevet af David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

mknod(2)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/mknod
eller lokalt: info '(coreutils) mknod invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4