MKDIR(1) Polecenia użytkownika MKDIR(1)

mkdir - tworzy katalogi

mkdir [OPCJA]... KATALOG...

Tworzy KATALOG(I), jeśli jeszcze nie istnieją.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

ustawia tryb uprawnień (jak za pomocą polecenia chmod), zamiast domyślnego a=rwx minus bity ustawione w umask
nie zwraca błędu, jeśli katalog istnieje; tworzy brakujące katalogi nadrzędne, przy czym na ich tryb uprawnień nie wpływa opcja -m.
wyświetla komunikat o każdym utworzonym katalogu
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux każdego tworzonego katalogu na domyślny
jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

mkdir(2)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mkdir invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4