MKDIR(1) Příručka uživatele MKDIR(1)

mkdir - vytváří adresáře

mkdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

vytvoří ADRESÁŘ(e), pokud již neexistují.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

-m, --mode=PRÁVA
nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto umask a=rwx
-p, --parents
pokud adresář existuje, skončí bez chyby; pokud je potřeba, vytvoří nadřazené adresáře
-v, --verbose
s každým vytvořeným adresářem vytiskne zprávu
-Z
nastaví každému vytvářenému adresáři selinuxový bezpečnostní kontext na výchozí hodnotu
-Z, --context=KONTEXT
jako -Z nebo je-li KONTEXT zadán, nastaví selinuxový nebo smackový bezpečnostní kontext na KONTEXT
--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
--version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Napsal David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

mkdir(2)

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) mkdir invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2020 GNU coreutils 8.32