MKDIR(1) Käyttäjän sovellukset MKDIR(1)

mkdir - luo hakemistoja

mkdir [VALITSIN]... HAKEMISTO...

Luo HAKEMISTO(t), elleivät ne ole jo olemassa.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask
no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.
näytä viesti kutakin hakemistoa luodessa
asettaa SELinux-suojauskontekstin kullekin luodulle hakemistolle oletustyyppiin
kuten -Z, tai jos CTX on määritetty, aseta SELinux- tai SMACK-suojauskonteksti CTX:ään
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Kirjoittanut David MacKenzie.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

mkdir(2)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) mkdir invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Lauri Nurmi <lanurmi@kauhajoki.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4