memset(3) Library Functions Manual memset(3)

memset - wypełnia obszar pamięci stałym bajtem

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <string.h>
void *memset(void s[.n], int c, size_t n);

Funkcja memset() wypełnia pierwszych n bajtów obszaru pamięci wskazywanego przez s stałym bajtem c.

Funkcja memset() zwraca wskaźnik do obszaru pamięci s.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
memset() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD.

bstring(3), bzero(3), swab(3), wmemset(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Jarosław Beczek <bexx@poczta.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06