inotify_init(2) System Calls Manual inotify_init(2)

inotify_init, inotify_init1 - inițializează o instanță inotify

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <sys/inotify.h>
int inotify_init(void);
int inotify_init1(int flags);

Pentru o prezentare generală a API-ului inotify, a se vedea inotify(7).

inotify_init() inițializează o nouă instanță inotify și returnează un descriptor de fișier asociat cu o nouă coadă de evenimente inotify.

Dacă flags este 0, atunci inotify_init1() este același ca și inotify_init(). Următoarele valori pot fi combinate în mod binar OR în flags pentru a obține un comportament diferit:

Stabilește fanionul de stare a fișierului O_NONBLOCK pe descrierea fișierului deschis (a se vedea open(2)) la care face referire noul descriptor de fișier. Utilizarea acestui fanion economisește apeluri suplimentare la fcntl(2) pentru a obține același rezultat.
Stabilește fanionul „close-on-exec” (FD_CLOEXEC) pe noul descriptor de fișier. A se vedea descrierea fanionului O_CLOEXEC în open(2) pentru motivele pentru care acest lucru poate fi util.

În caz de succes, aceste apeluri de sistem returnează un nou descriptor de fișier. În caz de eroare, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

(inotify_init1()) A fost specificată o valoare nevalidă în flags.
A fost atinsă limita utilizatorului cu privire la numărul total de instanțe inotify.
Limita per proces a numărului de descriptori de fișiere deschise a fost atinsă.
Limita la nivel de sistem a numărului total de fișiere deschise a fost atinsă.
Nu a fost disponibilă suficientă memorie pentru nucleu.

Linux.

Linux 2.6.13, glibc 2.4.
Linux 2.6.27, glibc 2.9.

inotify_add_watch(2), inotify_rm_watch(2), inotify(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06