hier(7) Miscellaneous Information Manual hier(7)

НАЗВА

hier - опис ієрархії файлової системи

ОПИС

Типова система Linux, окрім інших, складається з таких каталогів:

/
Це кореневий каталог. Тут починається уся ієрархія.
/bin
У цьому каталозі містяться усі виконувані програми, які потрібні для роботи і відновлення системи у режимі єдиного користувача.
/boot
Містить статичні файли завантажувача системи. У цьому каталозі зберігаються лише файли, які потрібні під час процедури завантаження системи. Встановлювач карти та файли налаштувань мають зберігатися у /sbin та /etc. Ядро операційної системи (наприклад initrd) має зберігатися або у /, або у /boot.
/dev
Спеціальні файли або файли пристроїв, які посилаються на фізичні пристрої. Див. mknod(1).
/etc
Містить файли налаштувань, які є локальними для системи. У деяких великих пакунків програмного забезпечення, подібних до X11, можуть бути власні підкаталоги в /etc. Тут або у /usr/etc можна зберегти загальносистемні файли налаштувань. Втім, програми мають завжди шукати ці файли в /etc. Посилання на ці файли варто також розмістити у /usr/etc.
/etc/opt
Специфічні для основної системи файли налаштувань для додаткових програм, які встановлено до /opt.
/etc/sgml
У цьому каталозі зберігаються файли налаштувань для SGML (необов'язковий).
/etc/skel
При створенні облікового запису користувача файли з цього каталогу, зазвичай, буде скопійовано до домашнього каталогу користувача.
/etc/X11
Файли налаштувань для системи керування вікнами X11 (необов'язковий).
/etc/xml
У цьому каталозі зберігаються файли налаштувань для XML (необов'язковий).
/home
У системах із домашніми каталогами для користувачів, ці каталоги перебувають всередині цього каталогу, безпосередньо чи опосередковано. Структура цього каталогу залежить від рішень локального адміністратора (необов'язковий).
/lib
У цьому каталозі мають зберігатися ті бібліотеки спільного користування, які необхідні для завантаження системи і запуску команд у кореневій файловій системі.
/lib<варіант.>
Ці каталоги є варіантами /lib у системах, де передбачено підтримку понад одного формату виконуваних файлів, які потребують окремих бібліотек (необов'язковий).
/lib/modules
Завантажувані модулі ядра (необов'язковий).
/lost+found
У цьому каталозі зберігаються записи, які було втрачено у файловій системі. Ці записи, зазвичай, є фрагментами файлів, які було втрачено через помилки у роботі диска або аварійне завершення роботи системи.
/media
У цьому каталозі містяться точки монтування для портативних носіїв даних, зокрема компакт-дисків і DVD або флешок USB. У системах, де існує декілька пристроїв для монтування певного типу носіїв, каталоги монтування може бути створено додаванням числа до назви доступних носіїв рівнем вище. Нумерація починається з «0». Також має існувати ненумерований варіант назви.
/media/floppy[1-9]
Дискета (необов'язковий).
/media/cdrom[1-9]
Пристрій для читання компакт-дисків (необов'язковий).
/media/cdrecorder[1-9]
Пристрій для записування компакт-дисків (необов'язковий).
/media/zip[1-9]
Диск Zip (необов'язковий).
/media/usb[1-9]
Диск USB (необов'язковий).
/mnt
Цей каталог є точкою монтування для тимчасово змонтованих файлових систем. У деяких дистрибутивах /mnt містяться підкаталоги, які слід використовувати як точки монтування для декількох тимчасових файлових систем.
/opt
У цьому каталозі мають зберігатися пакунки додатків, які містять статичні файли.
/proc
Це точка монтування файлової системи proc, яка надає відомості щодо запущених процесів та ядра. Докладніший опис цієї фіктивної файлової системи наведено у proc(5).
/root
Зазвичай, цей каталог є домашнім каталогом користувача root (необов'язковий).
/run
У цьому каталозі містяться дані, які описують стан систем з моменту її завантаження. Колись для цього використовували /var/run, і деякі програми можуть продовжувати користуватися саме цим каталогом.
/sbin
Подібно до /bin, у цьому каталозі містяться програми, які потрібні для завантаження системи, але які, зазвичай, не потрібні звичайним користувачам.
/srv
Цей каталог містить специфічні для системи дані, які обслуговуються цією системою.
/sys
Це точка монтування файлової системи sysfs. Ця файлова система надає дані щодо ядра системи, подібні до даних /proc, але краще структуровані. Для структурування використовують інфраструктуру kobject.
/tmp
У цьому каталозі містяться тимчасові файли, які може бути вилучено без попередження, зокрема звичайним завданням або системою під час завантаження.
/usr
Цей каталог, зазвичай, монтується з окремого розділу. У ньому мають зберігатися лише придатні до спільного використання дані, які призначено лише для читання; так, щоб його можна було монтувати на різних комп'ютерах під керуванням Linux.
/usr/X11R6
Система X-Window, версія 11 випуск 6 (є у FHS 2.3, вилучено у FHS 3.0).
/usr/X11R6/bin
Виконувані файли, які належать до системи X-Window; часто, на цей каталог є символічне посилання з традиційнішого /usr/bin/X11.
/usr/X11R6/lib
Файли даних, пов'язаних із системою X-Window.
/usr/X11R6/lib/X11
Ці каталоги містять різноманітні файли, які потрібні для роботи X; часто, на цей каталог є символічне посилання з /usr/lib/X11.
/usr/X11R6/include/X11
Містить файли для включення, які потрібні для збирання програм, що використовують систему X11-window. Часто, на цей каталог є символічне посилання з /usr/include/X11.
/usr/bin
Це основний каталог для виконуваних програм. У цьому каталозі має зберігатися більшість програм для звичайних користувачів, які не потрібні для завантаження або відновлення системи, і які не встановлюються локально.
/usr/bin/mh
Команди для системи обробки пошти MH (необов'язковий).
/usr/bin/X11
Це традиційне місце для пошуку виконуваних файлів X11; у Linux це, зазвичай, символічне посилання на /usr/X11R6/bin.
/usr/dict
Замінено на /usr/share/dict.
/usr/doc
Замінено на /usr/share/doc.
/usr/etc
У цьому каталозі можуть зберігатися загальносистемні файли налаштувань, які є спільними для декількох комп'ютерів. Втім, програми завжди мають посилатися на цій файли з використанням каталогу /etc. Посилання з файлів у /etc мають вказувати на відповідні файли у /usr/etc.
/usr/games
Виконувані файли для ігор і освітніх програм (необов'язковий).
/usr/include
Включені файли для компілятора C.
/usr/include/bsd
Сумісні з BSD файли для включення (необов'язковий).
/usr/include/X11
Файли для включення для компілятора C та системи X-Window. Зазвичай, це символічне посилання на /usr/X11R6/include/X11.
/usr/include/asm
Файли для включення, які оголошують якісь функції мовою асемблера. Зазвичай, символічне посилання на /usr/src/linux/include/asm.
/usr/include/linux
Містить дані, які можуть змінюватися із зміною випусків системи. Зазвичай, символічне посилання на /usr/src/linux/include/linux. Призначено для отримання специфічних даних операційної системи.
(Зауважте, тут мають зберігатися файли для включення, які належним чином працюють з поточною бібліотекою libc та у просторі назв користувача. Втім, початковий код ядра Linux не призначено для використання у програмах користувача, він не містить ніяких даних щодо бібліотеки libc, якою ви користуєтеся. Дуже може бути, що щось не працюватиме, якщо ви зробите так, щоб /usr/include/asm і /usr/include/linux вказували на якусь ієрархію коду ядра. У системах Debian використано заголовки з відомої працездатної версії ядра, які є частиною пакунка libc*-dev.)
/usr/include/g++
Файли для включення, які слід використовувати з компілятором GNU C++.
/usr/lib
Об'єктні бібліотеки, включно із динамічними бібліотеками, а також деякі виконувані файли, які, зазвичай, не призначено для безпосереднього виклику. У складніших програм можуть бути підкаталоги у цьому каталозі.
/usr/libexec
У каталозі містяться виконувані файли лише для внутрішнього використання. Їх не призначено для безпосереднього виконання командними оболонками або скриптами користувачів.
/usr/lib<варіант.>
Ці каталоги є варіантами /usr/lib у системах, де передбачено підтримку понад одного формату виконуваних файлів, які потребують окремих бібліотек, але потреби у символічному посиланні на /usr/libqual/X11 немає (необов'язковий).
/usr/lib/X11
Звичне місце для файлів даних, які пов'язано із програмами X, і файли налаштувань для самої системи X. У Linux це, зазвичай, символічне посилання на /usr/X11R6/lib/X11.
/usr/lib/gcc-lib
містить виконувані файли та файли для включення для компілятора GNU C, gcc(1).
/usr/lib/groff
Файли для системи форматування документів GNU groff.
/usr/lib/uucp
Файли для uucp(1).
/usr/local
Тут, зазвичай, зберігаються дані програм, які є локальними для системи.
/usr/local/bin
Виконувані файли програм, які є локальними.
/usr/local/doc
Локальна документація.
/usr/local/etc
Файли налаштувань, які пов'язано із локально встановленими програмами.
/usr/local/games
Виконувані файли для локально встановлених ігор.
/usr/local/lib
Файли, які пов'язано із локально встановленими програмами.
/usr/local/lib<варіант.>
Ці каталоги є варіантами /usr/local/lib у системах, де передбачено підтримку понад одного формату виконуваних файлів, які потребують окремих бібліотек (необов'язковий).
/usr/local/include
Файли заголовків для локального компілятора C.
/usr/local/info
Інформаційні сторінки, які пов'язано із локально встановленими програмами.
/usr/local/man
Сторінки підручника, які пов'язано із локально встановленими програмами.
/usr/local/sbin
Локально встановлені програми для адміністрування системи.
/usr/local/share
Дані локальних програм, якими можна спільно користуватися у різних архітектурах тієї самої операційної системи.
/usr/local/src
Початковий програмний код для локально встановленого програмного забезпечення.
/usr/man
Замінено на /usr/share/man.
/usr/sbin
У цьому каталозі містяться виконувані файли програм для адміністрування системи. Ці програми мають бути некритичними для процедури завантаження, для монтування /usr або для відновлення системи.
/usr/share
У цьому каталозі містяться підкаталоги із специфічними для програм даними. У цих каталогах зберігаються дані, які є спільними для різних архітектур тієї самої операційної системи. Часто тут зберігаються дані, які типово містяться у /usr/doc, /usr/lib або /usr/man.
/usr/share/color
Містить дані щодо керування кольорами, зокрема профілі кольорів International Color Consortium (ICC) (необов'язковий).
/usr/share/dict
Містить списки слів, які використовують для перевірки правопису (необов'язковий).
/usr/share/dict/words
Список слів англійською (необов'язковий).
/usr/share/doc
Документація щодо встановлених програм (необов'язковий).
/usr/share/games
Файли статичних даних для ігор у /usr/games (необов'язковий).
/usr/share/info
Тут зберігаються інформаційні сторінки (необов'язковий).
/usr/share/locale
Тут зберігаються дані локалей (необов'язковий).
/usr/share/man
Тут, у підкаталогах за розділами сторінок, зберігаються сторінки підручника.
/usr/share/man/локаль/man[1-9]
У цих каталогах містяться сторінки підручника для певної локалі у формі початкового коду. У системах, де використано лише одну мову і набір коду для усіх сторінок підручника, можна пропускати підрядок <локаль>.
/usr/share/misc
Різноманітні дані, якими можна спільно користуватися у різних архітектурах тієї самої операційної системи.
/usr/share/nls
Тут зберігаються каталоги повідомлень, які забезпечують підтримку перекладів (необов'язковий).
/usr/share/ppd
Файли Postscript Printer Definition (PPD) (необов'язковий).
/usr/share/sgml
Файли для SGML (необов'язковий).
/usr/share/sgml/docbook
Файли DTD DocBook (необов'язковий).
/usr/share/sgml/tei
Файли DTD TEI (необов'язковий).
/usr/share/sgml/html
Файли DTD HTML (необов'язковий).
/usr/share/sgml/mathml
Файли DTD MathML (необов'язковий).
/usr/share/terminfo
База даних для terminfo (необов'язковий).
/usr/share/tmac
Макроси troff, які не постачаються разом із groff (необов'язковий).
/usr/share/xml
Файли для XML (необов'язковий).
/usr/share/xml/docbook
Файли DTD DocBook (необов'язковий).
/usr/share/xml/xhtml
Файли DTD XHTML (необов'язковий).
/usr/share/xml/mathml
Файли DTD MathML (необов'язковий).
/usr/share/zoneinfo
Файли із даними часових поясів (необов'язковий).
/usr/src
Файли початкового коду для різних частин системи, зокрема вміст пакунків із довідковими даними. Не працюйте тут із власними проєктами, оскільки файли у /usr мають бути придатними лише до читання, окрім випадків встановлення програмного забезпечення (необов'язковий).
/usr/src/linux
Колись це було традиційним місцем для початкового програмного коду ядра. У деяких дистрибутивах тут зберігаються початкові коди типового ядра. Вам, ймовірно, слід скористатися іншим каталогом, якщо ви хочете зібрати власну версію ядра системи.
/usr/tmp
Застарілий. Має бути посиланням на /var/tmp. Це посилання зберігається лише з міркувань забезпечення сумісності. Ним не слід користуватися.
/var
У цьому каталозі містяться файли, які можуть змінюватися у розмірі, зокрема файли буфера друку та файли журналу.
/var/account
Журнал обліку процесів (необов'язковий).
/var/adm
Цей каталог заміщено каталогом /var/log, він має бути символічним посиланням на /var/log.
/var/backups
Зарезервовано з історичних причин.
/var/cache
Кешовані дані програм.
/var/cache/fonts
Локально створені шрифти (необов'язковий).
/var/cache/man
Локально форматовані сторінки підручника (необов'язковий).
/var/cache/www
Дані проксі-сервера або кешу WWW (необов'язковий).
/var/cache/<пакунок>
Дані кешу, які є специфічними для пакунків (необов'язковий).
/var/catman/cat[1-9] lub /var/cache/man/cat[1-9]
У цих каталогах містяться попередньо форматовані сторінки підручника, які впорядковано за розділами. (Використання попередньо форматованих сторінок підручника вважається застарілим.)
/var/crash
Дампи аварій системи (необов'язковий).
/var/cron
Зарезервовано з історичних причин.
/var/games
Змінні дані ігор (необов'язковий).
/var/lib
Змінні дані щодо стану для програм.
/var/lib/color
Змінні файли, у яких містяться дані щодо керування кольорами (необов'язковий).
/var/lib/hwclock
Каталог стану для hwclock (необов'язковий).
/var/lib/misc
Різноманітні дані щодо стану.
/var/lib/xdm
Змінні дані засобу керування дисплеєм графічного X-сервера (необов'язковий).
/var/lib/<редактор>
Файли резервних копій і стану редактора (необов'язковий).
/var/lib/<назва>
Ці каталоги має бути використано для підтримки пакування для усіх дистрибутивів.
/var/lib/<пакунок>
Дані щодо стану пакунків і підсистем (необов'язковий).
/var/lib/<засіб_пакування>
Файли підтримки пакування (необов'язковий).
/var/local
Змінні дані для /usr/local.
/var/lock
У цьому каталозі зберігаються файли блокувань. За стандартом назви файлів блокувань пристроїв повинні мати формат LCK..<пристрій>, де запис <пристрій> є назвою пристрою у файловій системі. Використаний формат вмісту збігається з форматом файлів блокувань HDU UUCP, тобто файли блокувань містять ідентифікатор процесу (PID) у форматі 10-байтового десяткового числа, записаного символами ASCII, за яким має бути символ розриву рядка.
/var/log
Різноманітні файли журналу.
/var/opt
Змінні дані для /opt.
/var/mail
Поштові скриньки користувачів. Замінює собою /var/spool/mail.
/var/msgs
Зарезервовано з історичних причин.
/var/preserve
Зарезервовано з історичних причин.
/var/run
Змінні файли середовища виконання, зокрема файли, що містять ідентифікатори процесів (PID) та записані до журналу дані користувача (utmp). Зазвичай, файли у цьому каталозі вилучають під час перезавантаження системи.
/var/spool
Буферизовані (або поставлені у чергу) файли для різноманітних програм.
/var/spool/at
Буферизовані завдання для at(1).
/var/spool/cron
Буферизовані завдання для cron(8).
/var/spool/lpd
Файли буферів даних для друку (необов'язковий).
/var/spool/lpd/printer
Буфери для певного принтера (необов'язковий).
/var/spool/mail
Замінено на /var/mail.
/var/spool/mqueue
Вихідна пошта у черзі обробки (необов'язковий).
/var/spool/news
Каталог-буфер для новин (необов'язковий).
/var/spool/rwho
Файли буфера для rwhod(8) (необов'язковий).
/var/spool/smail
Файли буфера для програми надсилання пошти smail(1).
/var/spool/uucp
Файли буфера для uucp(1) (необов'язковий).
/var/tmp
Подібно до /tmp, у цьому каталозі зберігаються тимчасові файли протягом невизначеного періоду часу.
/var/yp
Файли баз даних для NIS, раніше відомі як Sun Yellow Pages (YP).

СТАНДАРТИ

The Filesystem Hierarchy Standard (FHS), версія 3.0, оприлюднено 19 березня 2015 року

ВАДИ

Цей список не є повним; різні дистрибутиви і системи може бути налаштовано по-різному.

ДИВ. ТАКОЖ

find(1), ln(1), proc(5), file-hierarchy(7), mount(8)

Стандарт ієрархії файлової системи

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

31 жовтня 2023 року Linux man-pages 6.06