GRUB-MKSTANDALONE(1) Användarkommandon GRUB-MKSTANDALONE(1)

grub-mkstandalone — gör en memdisk-baserad GRUB-avbild

grub-mkstandalone [FLAGGA...] [FLAGGA] KÄLLA...

Generera en fristående avbild (innehållandes alla moduler) i det valda formatet

komprimera GRUB-filer [valfritt]
inaktivera shim_lock verifier
bädda in en specifik DTB
använd avbilder och moduler under KAT [standard=/usr/lib/grub/<platform>]
installera TYPSNITT [standard=unicode]
installera endast MODULER och deras beroenden [standard=all]
bädda in FIL som öppen nyckel för signaturkontroll
[standard=/usr/share/locale]
installera endast SPRÅK [standard=all]
förinläs specificerade moduler MODULER
SBAT-metadata
installera TEMAN [standard=starfield]
skriv ut informativa meddelanden.
välj komprimering att använda för kärnavbild
spara utmatning i FIL [krävs]
Generera en avbildning i FORMAT; tillgängliga format: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, loongarch64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

Grafpunktssyntax (exempelvis /boot/grub/grub.cfg=./grub.cfg) accepteras

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

grub-mkimage(1)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mkstandalone underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mkstandalone är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mkstandalone

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

december 2023 GRUB 2:2.12-1