GRUB-MKSTANDALONE(1) Корисничке наредбе GRUB-MKSTANDALONE(1)

НАЗИВ

grub-mkstandalone - make a memdisk-based GRUB image

УВОД

grub-mkstandalone [ОПЦИЈА...] [ОПЦИЈА] ИЗВОР...

ОПИС

Ствара самосталну слику (која садржи све модуле) у изабраном запису

сажима ГРУБ датотеке [изборно]
искључује „shim_lock“ проверивача
угнежђени специфични ДТБ
користи слике и модуле под ДИР [основно=/usr/lib/grub/<платформа>]
инсталира СЛОВНЕ ЛИКОВЕ [основно=unicode]
инсталира само МОДУЛЕ и њихове зависности [основно=all]
уграђује ДАТОТЕКУ као јавни кључ за проверавање потписа
[основно=/usr/share/locale]
инсталира само ЈЕЗИКЕ [основно=all]
предучитавањем наведени модули МОДУЛИ
СБАТ метаподаци
инсталира ТЕМЕ [основно=starfield]
исписује опширне поруке.
бира сажимање за слику језгра
чува излаз у ДАТОТЕКУ [потребно]
Ствара слику у ЗАПИСУ. Доступни записи: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, loongarch64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
-?, --help
приказује овај списак помоћи
приказује кратку поруку коришћења
исписује издање програма

Обавезни или изборни аргументи за дуге опције су такође обавезни или изборни за било које одговарајуће кратке опције.

Синтакса тачке накалемљивања (нпр. /boot/grub/grub.cfg=./grub.cfg) се прихвата

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Грешке пријавите на: <bug-grub@gnu.org>.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

grub-mkimage(1)

Потпуна документација за grub-mkstandalone је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и grub-mkstandalone исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info grub-mkstandalone

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

December 2023 ГРУБ 2:2.12-1