getutmp(3) Library Functions Manual getutmp(3)

getutmp, getutmpx - copiază structura utmp în utmpx, și viceversa

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#define _GNU_SOURCE             /* Consultați feature_test_macros(7) */
#include <utmpx.h>
void getutmp(const struct utmpx *ux, struct utmp *u);
void getutmpx(const struct utmp *u, struct utmpx *ux);

Funcția getutmp() copiază câmpurile din structura utmpx indicată de ux în câmpurile corespunzătoare din structura utmp indicată de u. Funcția getutmpx() efectuează operația inversă.

Aceste funcții nu returnează nicio valoare.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
getutmp(), getutmpx() Siguranța firelor MT-Safe

Niciunul

glibc 2.1.1. Solaris, NetBSD.

Aceste funcții există în primul rând pentru compatibilitatea cu alte sisteme în care structurile utmp și utmpx conțin câmpuri diferite sau în care dimensiunea câmpurilor corespunzătoare diferă. În Linux, cele două structuri conțin aceleași câmpuri, iar câmpurile au aceleași dimensiuni.

utmpdump(1), getutent(3), utmp(5)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01