fseeko(3) Library Functions Manual fseeko(3)

fseeko, ftello - caută sau raportează poziția fișierului

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdio.h>
int fseeko(FILE *flux, off_t poziția, int whence);
off_t ftello(FILE *flux);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

fseeko(), ftello():

    _FILE_OFFSET_BITS == 64 || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funcțiile fseeko() și ftello() sunt identice cu fseek(3) și, respectiv, ftell(3) (a se vedea fseek(3)), cu excepția faptului că argumentul poziția din fseeko() și valoarea de retur din ftello() este de tip off_t în loc de long.

În unele arhitecturi, atât off_t, cât și long sunt tipuri pe 32 de biți, dar definirea _FILE_OFFSET_BITS cu valoarea 64 (înainte de a include orice fișiere antet) va transforma off_t într-un tip pe 64 de biți.

La finalizarea cu succes, fseeko() returnează 0, în timp ce ftello() returnează poziția curentă. În caz contrar, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

A se vedea secțiunea ERORI din fseek(3).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
fseeko(), ftello() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

glibc 2.1. POSIX.1-2001, SUSv2.

Declarațiile acestor funcții pot fi obținute, de asemenea, prin definirea macrocomenzii de testare a caracteristiciilor _LARGEFILE_SOURCE, învechite.

fseek(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06