FOLD(1) Käyttäjän sovellukset FOLD(1)

fold - jaa syöte annetun pituisiksi riveiksi

fold [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...

Wrap input lines in each FILE, writing to standard output.

Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

laske tavuja, ei sarakkeita
katkaise välien kohdalta
käytä sarakeleveytenä LEVEYttä oletusarvon 80 sijaan
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Kirjoittanut David MacKenzie.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

fmt(1)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/fold
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) fold invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jukka Zitting <jukka.zitting@iki.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4