FOLD(1) Opdrachten voor gebruikers FOLD(1)

fold - breek elke regel af op gespecificeerde breedte

fold [OPTIE]... [BESTAND]...

Stuurt elk BESTAND naar standaard uitvoer met de regels op een bepaalde breedte afgebroken.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

bytes tellen in plaats van tekens
bij voorkeur afbreken op spaties
te gebruiken afbreek BREEDTE in plaats van 80
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Geschreven door David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

fmt(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/fold
of lokaal via: info '(coreutils) fold invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4